INLOGGEN


Een jaar na de aardbeving en de christen en de grondwet

DE AARDBEVING - 1 JAAR LATER.

Het is inmiddels een jaar geleden dat Nepal getroffen werd door een 7.8 aardbeving. Nu een jaar later zijn er in Nepal zijn nog steeds miljoenen mensen zonder fatsoenlijk huis. Hieronder een aantal feiten over de aardebeving en de herstelwerkzaamheden. (Bekijk ook deze video van de World Bank)

SLACHTOFFERS: 8.959 hebben als gevolg van de aardbeving het leven verloren en 22.303 mensen liepen verwondingen op.

VERWOESTE WONINGEN: Meer dan 1.000.000 huizen zijn door de aardbeving ernstig beschadigd. 776.895 zijn onherstelbaar beschadigd en 298.998 huizen zullen gerepareerd moeten worden.

HISTORISCHE PLAATSEN: 131 monumenten zijn gereduceerd tot een hoop puin. 560 monumenten zullen gerestaureerd moeten worden. Op sommige plaatsen in de Kathmandu vallei is men met het herstel begonnen, officiële instanties zeggen dat het jaren zal duren voor alles weer in oorspronkelijke staat is teruggebracht.

GEZONDHEIDSZORG: 1.227 gezondheidsposten zijn beschadigd door de aardbeving. Zij zijn van levensbelang voor de afgelegen gebieden. Tot nu toe zijn 40 posten herbouwd, terwijl men op 100 andere plaatsen bezig is met de herbouw.

SCHOLEN: Door de aardbeving zijn bijna 8.000 scholen dusdanig beschadigd dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Hierdoor kunnen bijna 1.000.000 kinderen niet naar school. Een handvol gebouwen is tot nu toe hersteld dan wel herbouwd. Op de meeste plaatsen kan alleen les gegeven worden in primitieve bamboehutten of golfplaten gebouwtjes.

ECONOMIE: De totale verliezen vanwege de aardbeving bedragen ongeveer 7 miljard euro. De verwachting is dat de Nepalese economie dit jaar 1,5% zal groeien, de laagste groei sinds 2007 (aldus de Asian Development Bank).

BUITENLANDSE HULP: Internationale donors hebben totaal ongeveer 4 miljard euro aan steun toegezegd. Maar de National Reconstruction Authority die verantwoordelijk is voor de verdeling van het geld, werd pas in december opgezet. Tot nu toe is er ongeveer 1,8 miljard van de toegezegde hulp gebruikt.

UITGEKEERDE HULP: Alhoewel de regering voor elk getroffen gezin bijna 2.000 euro heeft toegezegd voor de herbouw van hun huizen, hebben tot nu toe slechts 641 families werkelijk geld ontvangen, een eerste uitkering van ongeveer 500 euro.. Anderen die al wat gekregen hebben kregen niet meer dan ongeveer 250 euro per gezin.

HOE IS HET NU MET DE SLACHTOFFERS: Het Internationale Rode Kruis schat dat er nog ongeveer 4.000.000 mensen in tijdelijke onderkomens wonen. Volgens de overheid zijn 113.384 familie teruggekeerd naar hun huizen, die eigenlijk onbewoonbaar zijn en gevaar lopen verder in te storten. Meer dan 31.000 slachtoffers hadden genoeg van het wachten op de overheid en hebben zelf zo goed en zo kwaad als dat ging hun huizen herbouwd.

(Bron: The West Australian)

Ook in het AD verscheen gisteren een lezenswaardig artikel (klik hier).

Overigens moet nog wel vermeld worden dat vele kleine organisaties hulp gegeven hebben via met name de kerken in Pokhara en Kathmandu. Vooral de diakonale organisatie ACN (van de samenwerkende kerken in Pokhara) heeft zich daarin onderscheiden en is nog steeds actief. De christenen zijn hier heel actief mee bezig.

DE NIEUWE GRONDWET EN VRIJHEID VAN GODSDIENST.

Sinds de komst van de nieuwe grondwet worden door sommige groeperingen pogingen gedaan om de vrijheid van godsdienst ingeperkt te krijgen ten faveure van het hindoeïsme.

Het Religious Liberty Forum Nepal, opgericht en voorgezeten door pastor Tanka Subedi zet zich in om voor de belangen van Christenen en andere minderheidsgroeperingen in Nepal op te komen. Tanka is al jaren voorganger van een kerk in Kathmandu. Hier kunt u hem volgen op Twitter en op Facebook.

Zo wil men terug naar een evangelisatieverbod en een verbod op verandering van geloof! Waar in voorgaande jaren er elke keer weer door de pers aandacht gegeven werd aan de christelijke feestdagen (zoals kerst en Pasen), is dat de laatste maanden nagenoeg verdwenen. Tijdens Pasen werd helemaal niets meer vermeld (voor zover ik dat heb kunnen nagaan) en tijdens de Kerst was dat minimaal.

Positief was tijdens de kerst dat het niet meer zo zeer ging om het kerstmannetje en cadeaus, maar dat in één van de kranten een artikel verscheen over de werkelijke betekenis van kerst. Overigens hebben tegenstanders van de christelijke feestdagen een eerste succesje geboekt. Waar een aantal jaren geleden kerst tot officiële nationale feestdag voor iedereen werd benoemd, is dat nu gelimiteerd voor alleen christenen.

Een paar weken geleden heeft pastor Tanka hierover een gesprek gehad met de minister van Binnenlandse Zaken in Nepal.

Gelezen: 2517 keer