INLOGGEN


Hete zomer?

Staat Nepal een lange hete zomer van protesten te wachten?

Naar aanleiding van een artikel in MyRepublica. Het volledige artikel is hier te lezen.

Kathmandu, 12 juni:

In heel Nepal heerste erna de laatste verkiezingen groot optimisme, want na het samenstellen van de laatste regering, die kan steunen op een bijna 2/3 meerderheid in het parlement, dacht iedereen dat eindelijk de vele protesten en stakingen ook af zouden nemen. Dit optimisme werd door bijna alle politieke partijen gedeeld, alleen de Nepali Congress Party deelde dat optimisme niet.

We zijn nu anderhalf jaar verder en we moeten constateren dat de protestactiviteiten weer toenemen. Tegen bijna elke beslissing van de regering wordt geprotesteerd, media, politieke partijen, groepen in de samenleving enz. beginnen zich te roeren.

Waar komt deze recente onvrede vandaan? Experts zien verschillende factoren die hieraan meewerken. Zo is de algemene mening dat de regering niet doet wat men vooraf van hen verwachtte, is er ook sprake van arrogantie naar de kiezer, worden mensen en organisaties niet betrokken bij de beslissingen die genomen worden en is er praktisch geen sprake van een dialoog tussen de overheid en de samenleving.

Nepal is de afgelopen jaren door veel ups en downs gegaan, uiteindelijk is er een nieuwe grondwet gekomen. De verwachtingen waren hooggespannen na de laatste verkiezingen. Volgens politiek commentator Sharma heerst er algemeen het gevoel dat deze regering bij lange na niet doet wat verwacht was.

Hij heeft het ook over electorale arrogantie en concludeert dat een gebrek aan communicatie c.q. dialoog met de samenleving leiden tot nieuwe protesten. De mensen vinden dat het parlement zich weinig aantrekt van wat er leeft onder de mensen.

De heersende politieke partij Nepal Communist Party (NCP) had zich aanvankelijk als hoofddoel gesteld de vestiging van een communistische staat met een hoofdletter C. Later zijn ze meer liberale politieke doelen gaan aanhangen, maar nu lijken ze weer meer te gaan voor communisme met een hoofdletter C. De wens van het communistisch leiderschap om terug te gaan naar hun oude grondbeginselen en deze te implementeren leiden tot veel onrust en argwaan. Mede daardoor deze nieuwe uitingen van protest, voegde Sharma toe.

Gelezen: 1471 keer