INLOGGEN


LEAD Nepal

(LEADERSHIP DEVELOPMENT TRAINING IN NEPAL)

Achtergrond:  De kerk in Nepal groeit hard, maar het aantal getrainde leiders is klein. De meeste kerkjes worden geleid door ongetrainde mensen. Zij hebben niet de mogelijkheid om voor een langere tijd van huis te zijn vanwege hun verantwoordelijkheden voor hun gezin en voor de kerk. Ook financiën zijn meestal een probleem. Tegelijkertijd hebben de meesten een heel laag opleidingsniveau, velen hebben alleen een paar jaar basisschool. Ze hebben dus ook niet bepaald de juiste achtergrond voor diepgaande theologische opleidingen.

Visie: Relevante trainingen organiseren voor kerkleiders en potentiële kerkleiders, die niet in de gelegenheid zijn om een Bijbelschoolopleiding te volgen .

Doelen:

  • Gelegenheid geven aan leiders om training te volgen.
  • De kerken te laten groeien onder leiding van gekwalificeerde leiders.
  • Hulp bieden aan de kerken en hun leiders door onderwijs, sprekers en hulp van experts waar nodig.
  • Motiveren van de kerkleiders voor effectieve evangelisatie, gemeente stichting, en sociaal werk.
  • Specifieke hulp bieden op dit gebied aan leiders, waar dat nodig is.

 

Strategieën:

  • Organiseren van trainingen en seminars voor kerkleiders in hun eigen omgeving.
  • Organiseren van speciale ontmoetingen van leiders.

 

Voor het geven van trainingen zal steeds worden gezocht naar deskundige vrijwilligers. Ervaren voorgangers, leraren, leiders en andere professionals zullen als gast worden uitgenodigd voor specifiek onderwijs en training.  

Soms zullen trainingen samen met zusterorganisaties georganiseerd worden, of samen met andere kerken met een soortgelijke visie.

Doelgroep:  Die leiders en potentiële leiders van locale kerkjes die niet in de gelegenheid zijn om een Bijbelschoolopleiding te volgen..

Dit werk is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Pokhara en wordt als zodanig ook door deze kerken ondersteund, zowel financieel (voor zover mogelijk) als door het uitlenen van gekwalificeerde trainers!

Gelezen: 2667 keer
Meer in deze categorie: « NBCBS HOM »