INLOGGEN


NBCBS

Het is in Nepal niet rustig geweest na de herinvoering van de democratie in 1990. Mede door de activiteiten van een Marxistische groep zijn er meer dan 1500 mensen omgekomen. Op elk niveau in de maatschappij kom je corruptie tegen, algemene stakingen zijn aan de orde van de dag. De hoop van de mensen lijkt versplinterd en het lijkt er niet op dat daar op korte termijn verandering in zal komen.

Ook academische instellingen hebben hieronder te lijden. Door bemoeienissen van politici uit alle partijen zijn de dromen van studenten meer fata morgana’s geworden.  In de tussentijd groeit de kerk gestaag.

In deze context proberen ongeveer 40 NBCBS studentengroepen hun medestudenten met het evangelie te bereiken. Elke groep varieert in grootte van ongeveer 20 to ca. 70 leden. Vier full-time staf en 5 vrijwilligers begeleiden deze groepen en helpen om nieuwe groepen op te zetten.

De activiteiten van NBCBS zijn: Bijbelstudies, conferenties, evangelisatiekampen, discipelschapskampen en training van leiders. Nieuwe leiders worden aangemoedigd om nieuwe groepen op te zetten in de grotere steden in Nepal. (NBCBS is de Nepalese afdeling van de Ifes)

IFES

De ‘International Fellowship of Evangelical Students’ (IFES) is opgericht om studenten waar ook ter wereld, te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Ifes daarom een gemeenschap van nationale studentenbewegingen, die zich willen toewijden om hierin te participeren. Ze hebben drie gezamenlijke doelen:

  • Evangelisatie.
  • Discipelschap.
  • Wereldzending.
Gelezen: 2550 keer