INLOGGEN

Overige

 OVERIGE GEGEVENS:

Subcategorieën

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op…
maandag 05 februari 2024 08:18

Doelstelling

De doelstelling van de stichting Hope for Nepal zoals verwoord in artikel 2 van de…
Gegevensbescherming op deze website: Stichting Hope for Nepal, gevestigd aan Schermbloem 39 7322TN Apeldoorn, is…
Financiële verantwoording TOELICHTING: BATEN 1. Ontvangen giften zonder bestemming door gever 2. Ontvangen giften voor…
Pagina 1 van 2