INLOGGEN


Financien

Financiële verantwoording

TOELICHTING:

BATEN

1. Ontvangen giften zonder bestemming door gever

2. Ontvangen giften voor Kerkbouw in Nepal

3. Ontvangen giften voor overige projecten*

LASTEN

4. Uitgekeerd aan kerbouw projecten in Nepal

5. Uitgekeerd aan ander projecten dan kerkbouw in Nepal

6. Nog uit te keren aan kerkbouwprojecten in Nepal

7. Nog uit te keren aan overige projecten* in Nepal

8. Operationele kosten zoals promotie via website en bankkosten

 * Dit betreft o.a. hulp aan aardbevingslachtoffers, opvang weeskinderen, training en opleiding voorgangers (LEAD-Nepal), werkbezoeken, diakonaal werk van de kerken in Pokhara, hulp aan ouderen en evangelisatieprojecten.

 

IN   2021 2022
1 Giften Algemeen € 405.00 € 583.35
2 Giften voor Kerkbouw € 2,850.00 €  4,231.85
3 Giften voor overige projecten € 11,017.50
€ 7,851.73
  TOTAAL INKOMSTEN € 14,272.50 € 12,666,93 
       
UIT   2021 2022
4 Uitgekeerd voor Kerkbouw € 5,119.80 € 1,806.00
5 Uitgekeerd overige projecten € 6,670.00 €  8,092.58
6 Nog uit keren aan Kerkbouw -€ 769.80 €  1,656.05
7 Nog uit te keren aan overige projecten € 1,860,97 €  1,620.12
8 Operationele kosten € 389.09 €  712.41
  Resultaat € 1,002.44 €  -1,220.23
  TOTAAL UITGAVEN € 14,272.50 € 12,666.93

 

 

 

 

 

Gelezen: 5461 keer
Meer in deze categorie: « Activiteiten