INLOGGEN

vrijdag 04 november 2022 15:53

WEER

De natte moesson is voorbij en Dasaai en Tihar zijn ook achter de rug, de belangrijkste hindoefeesten in Nepal. Het is weer 'rustig' in Nepal.

Vooraf werd er gevreesd voor een extreem natte moesson, maar dat is gelukkig meegevallen. Wat niet wil zeggen dat alles zonder problemen verlopen is. Op veel plaatsen zijn er weer landslides geweest met helaas ook weer tientallen dodelijke slachtoffers. Ondanks alle inspanningen om deze te voorkomen blijft dit een probleem.

Landslide het afgelopen jaar bij Jajarkot

TOERISME EN HARDE VALUTA

Positief is de melding dat het aantal toeristen weer toeneemt wat belangrijk is voor de Nepalese economie en op lokaal niveau voor de vele restaurantjes, hotels en de duizenden die ook bij het toerisme betrokken zijn. Nepal heeft harde valuta hard nodig, om die reden is er voorlopig ook een tijdelijke stop gezet op de invoer van bepaalde luxe goederen. Tot  nu toe zijn er dit jaar 80.000 toeristen naar Nepal gekomen, voor de covid pandemie waren dat er nog 1,5 miljoen op jaarbasis.

INF

Een ander vermeldingswaardig feit is, dat de International Nepal Fellowship (INF) dit jaar haar 70 jarig bestaan gevierd heeft. INF is oorspronkelijk begonnen als een zendingsorganisatie die zich vooral op medisch gebied liet gelden. Op veel plaatsen hebben zij ziekenhuizen en klinieken gesticht, die inmiddels grotendeels zijn overgedragen aan de overheid. Vooral ophet gebied van lepra en TB bestrijding hebben zij veel betekend voor het land en nu nog steeds. De laatste jaren hebben zij hun focus meer verlegd naar sociale taken.

POLITIEK

De grote partijen zijn druk met de voorbereidingen op de verkiezingen voor het huis van afgevaardigden. Het is, nadat UMN uit de regering gestapt is en de Nepali Congress daarvoor in de plaats is gekomen, vrij rustig geweest op politiek niveau. 20 november a.s. zijn deze verkiezingen en de voorbereidingen en campagnes zijn in volle gang. Alles verloopt tot nu toe en voor zover bekend op een vredevolle manier.

 

woensdag 22 december 2021 19:41

Sinds de laatste update is er veel gebeurd in Nepal, maar bijna alles wordt op het ogenblik bepaald door het covid-19 virus in al zijn verschijningen.

De situatie is erg onzeker, er zijn weliswaar veel minder meldingen van besmettingen in Nepal maar dat heeft waarschijnlijk ook alles te maken met de beperkte testfaciliteiten en een gebrekkige registratie. Feit is dat door de lock-downs veel Nepalezen financieel in de problemen zijn gekomen.

Zo ging de winkel van kennissen van ons failliet. De verhuurder bleef wel gewoon huur innen, terwijl er weinig of geen inkomsten waren. Dit is zo maar een voorbeeld, maar heel veel andere Nepalezen verkeren in vergelijkbare omstandigheden. Onze vrienden worden nu ondersteund door hun kinderen, die gelukkig wel een betaalde baan hebben. De meeste Nepalezen moeten dat anders zien op te lossen.

Op dit ogenblik is de laatste lock-down voor een deel losgelaten. Kerken kunnen weer diensten houden (met mondkapje en 1,5 meter). De kerstvieringen zullen voor veel kerken sober zijn. Geen uitbundige vieringen met veel gasten en na afloop eten. Sommige kerken zijn ook in staat om hun diensten te streamen, maar veel Nepalezen hebben niet de mogelijkheid om dat op internet te volgen. Voor de meeste kleine kerkjes is dat zo wie zo geen optie.

Zo zag het er een paar jaar geleden uit met kerst, tijdens en na de kerstdienst:

Politiek

Politiek is er ook veel gebeurd. Na de strubbelingen binnen de Communistische Partij Nepal (CPN) tussen de fracties van UML en de Maoïsten, en na ingrijpen van de rechter, is er een nieuwe regering gevormd waarvan de belangrijkste partijen de Nepal Congres Party en de Maoïsten zijn. De rust lijkt op dit moment wat te zijn teruggekeerd. Het is niet helemaal duidelijk wat de toekomst van de CPN is in dit geheel.

Vervolging

Afgelopen zomer werd een voorganger uit Pokhara gearresteerd omdat hij geëvangeliseerd had. Waar er de laatste decennia steeds meer vrijheid kwam om je geloof uit te dragen, wordt het de christenen nu steeds moeilijker gemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen worden er door verschillende kerken ook geen acties meer buiten de kerkmuren gehouden en is men op dat gebied voorzichtiger geworden. Dat betekent niet dat men niet meer voor hun geloof en voor rechtvaardigheid durft uit te komen. Zo werd na de arrestatie op verschillende plaatsen openlijk op Facebook geprotesteerd tegen deze arrestatie.

Alles bij elkaar lijkt de toekomst erg onzeker in Nepal. De economie krijgt klap na klap en degenen die hierdoor het meest gedupeerd worden zijn de mensen die het toch al niet breed hadden.

De afgelopen tijd zijn er regelmatig giften binnengekomen om via de kerken de allerarmsten te helpen. Op het grote geheel lijkt dat misschien weinig, maar elke Nepalese familie die geholpen kan worden in deze moeilijke omstandigheden is er één! Hartelijk dank voor jullie steun.

Blijf s.v.p. ook bidden voor het land.

Cijfers:

Volgens de WHO zijn er tot nu toe 826.000 besmettingen en bijna 12.000 sterfgevallen gemeld in Nepal. Er zouden tot nu toe 19.000 vaccinaties toegediend zijn (op een bevolking van ongeveer 30.000.000), dat betekent een vaccinatiegraad van nog geen 30% van de bevolking (de meeste gevaccineerden hebben 2 prikken gehad).

Rest jullie allen een gezegende Kerstviering toe te wensen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

God is getrouw!

 

 

 

maandag 26 april 2021 15:31

Afgelopen week werd in Nepal het nieuwe jaar ingeluid (2078) waarbij dit veelzeggende spotprentje in de Annapurna Express werd getoond: Terwijl we in Nederland vooruitkijken naar een versoepeling van de covid-19 maatregelen en we hopen dat er binnen afzienbare tijd het grootste deel van de bevolking gevaccineerd zal zijn, dreigt het in India en ook Nepal helemaal de verkeerde kant uit te gaan.

In Nepal waren veel restricties opgeheven, maar door de laatste ontwikkelingen worden de maatregelen op veel plaatsen opnieuw verscherpt. Zo zal er deze week op veel plaatsen weer sprake zijn van een lockdown.

Gisteren stond er een noodkreet van de ziekenhuizen in Kathmandu in de Kathmandu Post, zij waarschuwen voor een verdere toename van de 2e golf en een daarmee gepaard gaand dreigend gebrek aan ziekenhuisbedden. Daarnaast dreigt er ook een te kort aan zuurstof voor de IC’s.

In buurland India is de situatie nog een stuk erger. Ziekenhuizen zitten overvol en ook daar is een gebrek aan zuurstof. Er zijn zowel in India als in Nepal wel vaccinatieprogramma’s gestart, maar dat is tot nu toe een druppel op een gloeiende plaat. Daarnaast is Nepal erg afhankelijk van India ook wat betreft medische apparatuur en middelen.

Dit is opnieuw een grote tegenslag voor het arme gedeelte van de bevolking. Dagloners kunnen opnieuw geen geld verdienen voor hun gezin en (tijdelijke) hulp blijft noodzakelijk voor velen. De kerken blijven wat dat betreft actief om de mensen in hun omgeving bij te staan.

Graag uw gebed voor deze situatie en ook zijn natuurlijk giften welkom. Zoals eerder gezegd spelen de kerken een cruciale rol in de hulpverlening. Uw giften zullen ook via de kerken gaan, die hiervoor voedsel en andere noodzakelijke zaken voor de mensen in nood zullen aanschaffen.

Giften graag onder vermelding van ‘covid-19’ aan het hiernaast vermelde bankrekeningnummer. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Tegelijk horen we ook mooie berichten van kerken en kerkjes. Zo kreeg ik bericht van een kerkje in de buurt van Kathmandu, die binnenkort hun nieuwe stenen gebouw in gebruik hopen te nemen. Dit is mede mogelijk geworden dankzij giften uit Nederland. Van een ander kerkje in de buurt van Pokhara hoorde ik dat ze van plan zijn een eigen zaaltje te bouwen, wellicht kunnen we vanuit Nederland daar ook aan meewerken (giften zijn welkom o.v.v. ‘kerkbouw’).

Politiek gezien wordt de situatie in Nepal ook steeds verwarrender. Premier Oli (en zijn aanhang binnen de Communistische Partij Nepal) proberen wanhopig staande te blijven, terwijl op de achtergrond de andere helft van de CPN een deal probeert te sluiten met andere partijen om zo een nieuwe regering te vormen. Het eind van deze politieke chaos is nog niet in zicht. Zie ook dit artikel in de Kathmandu Post.

Na een aantal dagen met regen is de lucht weer opgeklaard op veel plaatsen. Hier een schitterende foto van de Annapurna gezien vanuit Nayagaun in Pokhara.

 

maandag 08 maart 2021 10:21

POLITIEK

Vandaag is voor het eerst sinds een paar maanden het Nepalese parlement weer bij elkaar geweest. Wat ging daaraan vooraf?

In mijn laatste bericht heb ik het gehad over de strijd in de communistische partij tussen premier Oli (van de oorspronkelijke UML) en Dahal (als vertegenwoordiger van de Maoïsten). Deze strijd duurt inmiddels al meer dan 2 jaar. Een paar maanden geleden heeft premier Oli de president gevraagd om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De president heeft daar toen gehoor aan gegeven en ondanks de vele protesten het parlement naar huis gestuurd.

Afgelopen week is dat weer teruggedraaid omdat het hooggerechtshof van Nepal bepaald heeft dat het naar huis sturen van het parlement in strijd is met de grondwet. Zodoende kwam het parlement vandaag weer bijeen en gaat de strijd tussen de 2 fracties van de communistische partij onverminderd door.

Intussen probeert premier Oli vooral aanhang te vinden bij de hindoes. Zo bezocht hij afgelopen week Pashupatinath (een belangrijke hindoetempel in Kathmandu) en deed hij toezeggingen voor het onderhoud van de tempel. In de Annapurna Express las ik er een interessant artikel over. Daarin belooft hij onder andere 101 kg goud om de gouden dakbedekking van de tempel te vernieuwen.

De schrijver van het artikel waarschuwt daarin ook voor het gevaar van religieus extremisme. Daarbij wijst hij ook op een groep die het vooral op Christenen gemunt heeft en op de kerken. Al met al stelt de schrijver dat de premier zich op glad ijs begeeft door steun te zoeken bij hindoegroeperingen. Het artikel is de moeite van het lezen waard.

COVID-19

Het aantal besmettingen loopt langzaam terug en het leven in Nepal is bijna weer normaal. Winkels zijn weer open en veel andere beperkingen zijn opgeheven. Kerken komen ook weer bij elkaar, alhoewel meestal wel met inachtneming van de anderhalve meter en het dragen van een mondkapje. Ook is men al begonnen met vaccineren, dankzij vaccins uit India en recentelijk ook via de WHO.

Ondanks dit alles blijft de situatie in Nepal zorgelijk. Ook ligt de belangrijkste bron van inkomsten, het toerisme, nog steeds stil. Blijf s.v.p. ook bidden voor de kerken in Nepal.

 

 

 

zaterdag 02 januari 2021 11:44

Allereerst willen we iedereen een goed, gezond en zinvol nieuw jaar toewensen. Een bijzonder jaar ligt achter ons waar, ondanks alle toestanden rond de pandemie, er ook goede zaken te melden zijn.

Tijdens de pandemie en ook nu nog steeds hebben we via kerken in Nepal veel mensen kunnen helpen om deze moeilijke tijd door te komen. Allen die daarvoor door gebed dan wel financiën hebben geholpen heel hartelijk dank. Helaas zal deze hulp de komende maanden nog wel nodig blijven.

Ook hebben we dankzij uw giften andere kerken en organisaties kunnen helpen met o.a. sociale projecten.

COVID-19

Terwijl op veel plaatsen de lockdown voor een groot deel is opgeheven, zijn ook de cijfers over het aantal besmettingen langzaam aan het dalen. Dat betekent niet dat alles weer bijna normaal is in Nepal. Zo mogen de kerken nog steeds niet samenkomen.

De economie heeft een enorme klap gehad en onder de bevolking zijn vooral de dagloners en de kleine zelfstandigheden het slachtoffer van deze pandemie. De overheid in Nepal is niet bij machte om deze mensen hulp te bieden.

Ook of en wanneer er een vaccin beschikbaar komt in Nepal is nog erg onzeker. Misschien dat de grote buur China hiermee kan helpen, zodat zij nog verder hun invloed in Nepal kunnen uitbreiden (zie ook het stukje hieronder).

Op kleine schaal is er op verschillende plaatsen wel hulp geboden met name door lokale kerken. Ook vanuit Nederland hebben we daaraan mee mogen helpen, velen hebben daartoe een gift gedaan. Mede namens de kerken en de slachtoffers van de lockdown willen we u daar hartelijk voor danken. Tegelijkertijd is er nog steeds extra hulp nodig!

POLITIEK

Het spel is op de wagen. Er dreigt een politieke chaos in Nepal. Sinds het samengaan van de communistische partijen rommelt het in de nieuwe partij.

In 2017 hebben de UML (Marxistisch/Leninistisch) en de Maoïstische Partij de verkiezingen gewonnen. Kort daarop zijn ze samengegaan en opgegaan in de Nepal Communist  Party (NCP). Samen hebben ze een bijna 2/3 meerderheid in het parlement van Nepal.

Vanaf dat moment (2018) zijn de problemen begonnen in de NCP. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de huidige premier (Oli van de oorspronkelijke UML) 20 december j.l. de president gevraagd heeft het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Oli ligt al langere tijd overhoop met Dahal die oorspronkelijk uit de MP vandaan komt.  

De twee kemphanen: Oli (links) en Dahal

Saillant detail is dat Oli dit gedaan heeft zonder hun Chinese vrienden daarover te raadplegen. China probeert al langere tijd zijn invloed in Nepal te vergroten d.m.v. onder andere het financieren van grote infrastructurele projecten. Nog niet zo lang gleden was er daarom bezoek van een belangrijke delegatie van de Chinese regering. Dit alles wordt met name door India met lede ogen bekeken. Zij beschouwen Nepal een beetje als hun achtertuin.

Meer info hierover vindt u hier: De Volkskrant, de Kathmandu Post, de Annapurna Express en My Republica.

KERST

Ook in Nepal zijn veel kerstvieringen niet doorgegaan, met uitzondering in wat kleine kerkjes. Kerst is op de meeste plaatsen alleen op kleine schaal gevierd, in kleine groepjes. Er zijn wel wat online activiteiten geweest, veelal vanuit de grotere kerken die wat meer middelen ter beschikking hebben. Maar helaas heeft lang niet iedereen toegang tot het internet, dus waren deze activiteiten alleen voor een beperkte groep te zien en te horen.

Saillant detail is, dat sinds de communisten de dienst uitmaken in Nepal er in de pers met geen woord meer wordt gerept over Kerstmis en bijvoorbeeld Pasen (dat geldt in wat mindere mate ook voor de Islamitische vieringen). Voor die tijd werden de Christenen altijd gefeliciteerd met de viering van Kerstmis met daarbij een foto en soms een uitleg. Als het woord Kerst gebruikt wordt in de krant is dit nu meestal alleen in advertenties van bijvoorbeeld whisky of restaurants.  

zaterdag 29 augustus 2020 08:44

We ontvingen vandaag (29 augustus) onderstaand bericht van een Christelijke organisatie in Nepal:

"Dit is een update over de situatie in Nepal, Nepal dat ook te lijden heeft onder het coronavirus.

De overheid heeft recentelijk het aantal testen voor het coronavirus opgevoerd, tegelijkertijd zien we een toename in het aantal geregistreerde besmettingen met het virus en ook het aantal slachtoffers neemt toe. In bijna het hele land geldt weer een volledige lockdown die in ieder geval tot midden september gaat duren.

Te midden van deze pandemie maken wij het goed en we hopen dat dit voor u ook geldt! God heeft ons zover beschermd en we danken Hem voor zijn genade en liefde en u voor uw gebeden. Wij bidden ook dagelijks voor deze situatie, ook voor u!

Tegelijkertijd heeft het land ook op verschillende plaatsen te lijden onder de zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen. Er zijn veel dodelijke slachtoffers en velen hebben hun huis en hun vee verloren. Ook de toename van het aantal zelfdodingen is verontrustend. Enerzijds de natuurlijke rampen en anderzijds de pandemie waarvan het einde nog lang niet in zicht is.

Velen zitten in door de lockdown grote problemen en hebben geen mogelijkheden om aan de noodzakelijke levensbehoeften zoals eten te komen.

Bid voor ons. We doen ons best zoveel mogelijk mensen te helpen die fysiek en/of mentaal hierdoor in de problemen zijn gekomen.

Hartelijk dank voor uw gebed!"

Tot zover dit bericht.

Uit Annapurnaexpress

Bron: Annapurna Express

CIJFERS

Alhoewel de cijfers doen vermoeden dat het (vergeleken met Nederland) wel meevalt in Nepal, is de werkelijkheid dat de impact op de bevolking denk ik groter is dan bij ons. Nadat een paar weken de lockdown voor een deel was opgeheven is deze voor een groot deel van het land opnieuw ingevoerd. Hierdoor blijft de situatie voor het arme deel van de bevolking uitzichtloos. Dagloners zitten al maanden zonder inkomen en dus zonder middelen om de meest noodzakelijke levens behoeften, zoals eten en medicijnen, aan te schaffen.

Dit zijn de cijfers op dit moment:

  • • Tot vandaag zijn er totaal 658.110 testen uitgevoerd.
  • • Het aantal geconstateerde besmettingen is tot nu toe 36.456.
  • • Het aantal slachtoffers bedraagt 195.
  • • Vooral in Kathmandu grijpt het virus om zich heen, de afgelopen dagen waren er per dag 400+ besmettingen.

(Bron: Annapurna Express)

We gaan daarom door met onze actie om ook vanuit Nederland te helpen, uw bijdrage daarvoor blijft van harte welkom. De bankgegevens staan hiernaast vermeld, graag onder vermelding van 'Corona'. Velen hebben hier al aan bijgedragen, de geholpen mensen en families in Nepal danken u hier heel hartelijk voor maar helaas is het einde nog niet in zicht. En natuurlijk wordt ook uw gebed hiervoor erg op prijs gesteld.

 

 

zaterdag 25 juli 2020 17:48

BEDANKT!

Terwijl covid-19 nog steeds over de hele wereld rondgaat, ook in Nepal, en terwijl Nepal tegelijkertijd te kampen heeft met extreem veel regen, wil ik u en jou allereerst van harte bedanken voor de gebeden en voor de giften, die het mogelijk maakten veel mensen in Nepal wat verlichting te geven.

Honderden gezinnen en veel voorgangers van kerkjes hebben we op deze manier kunnen helpen om deze moeilijke tijd door te komen. Ze zijn heel blij met de geboden hulp!

Op de laatste oproep is zo goed gereageerd dat we meer mensen hebben kunnen helpen dan we vooraf gehoopt hadden. De hulp is via kerken en christelijke organisaties verlopen, 100% van het binnengekomen bedrag is bij de betrokkenen. Geweldig zoals er gereageerd is en we danken God dat we dit hebben kunnen doen. Giften blijven welkom want zoals verderop zal blijken is de ellende nog niet helemaal voorbij.

COVID-19

Om met covid-19 te beginnen: Een paar dagen geleden is de volledige lockdown van het land omgezet in een gedeeltelijke lockdown. Maar eerst een paar cijfers (d.d. 25 juli):

  • Er zijn gisteren 109 nieuwe besmettingen gemeld wat het totaal brengt op 18.483
  • Gisteren is er 1 zieke aan het virus overleden, wat het totaal brengt op 45 slachtoffers.

Vergeleken met de rest van de wereld zijn dat ‘mooie’ cijfers, echter de impact van de lockdown is immens. Ook nu er verlichting van de lockdown is kunnen veel dagloners nog steeds niet werken en dus geen eten kopen. Hun situatie verandert hierdoor nog niet echt.

WATEROVERLAST

Nepal zit midden in het seizoen van de natte moesson. Dat wil zeggen dat er bijna elke dag veel regen valt, dat is normaal deze tijd van het jaar. De afgelopen 14 dagen is er echter zoveel regen gevallen dat er op veel plaatsen landslides (aardverschuivingen) zijn met vaak desastreuze gevolgen. Bruggen zijn weggespoeld, huizen weggevaagd, wegen onbegaanbaar geworden en daarbij zijn helaas ook vele dodelijke slachtoffers te betreuren. Maar ook rijstvelden zijn op veel plaatsen weggespoeld, waardoor de rijstoogst op deze plaatsen ook veel kleiner zal zijn straks.

Zo kreeg ik bijna 2 weken geleden het bericht dat er in het plaatsje Odare in het Ghorka district een huisje van één van de kerkleden door een modderstroom is meegesleurd en verwoest waarbij de bewoner om het leven gekomen is. Na uren zoeken in de modderstroom hebben ze hem kunnen vinden en de dag erna begraven.

Ook rond Pokhara en hoger op in en rond Baglung en Beni zijn er veel landslides geweest, met dodelijke slachtoffers. Nu (25 juli) lijkt na dagen overvloedig regen, het wat minder nat te worden. Dagen van 90 mm op een dag waren geen uitzondering. Doordat de infrastructuur op veel plaatsen hiermee te kampen heeft, wordt het verlenen van hulp nog moeilijker.

Tot zover deze laatste berichten.

  • Blijf s.v.p. bidden voor deze situaties, maar ook voor degenen die hulp proberen te bieden.
  • Het zou mooi zij als we nog meer mensen eenmalig kunnen helpen in deze kritieke situatie. Uw gift blijft van harte welkom!

Tot slot de reacties van een paar ontvangers van de hulp:

Namaste

Sinds de lockdown begon hebben we geen geld kunnen verdienen. Ik wil jullie daarom danken voor het support dat Julie ons gegeven hebben. Het was voor ons niet mogelijk om op een andere manier aan eten te komen voor de familie en de kinderen. Ik ben blij dat de kinderen nu weer eten hebben.

 

 

 

 

 Namaste.

 Ik woon in het Dhanusha district. Ik ben gehandicapt en daardoor is het voor mij hu heel moeilijk om aan werk te komen. Na de lockdown hadden wij geen inkomen en daardoor konden we soms maar 1x per dag wat eten, dat was een moeilijke periode.  We zijn heel blij met het eten dat we gekregen hebben, waardoor we weer een aantal weken wat hebben. Ik wil de organisatie en de gevers daarvoor hartelijk danken.

 

 

 Ik ben een Dalit (laagste kaste in Nepal en India) en tijdens de lockdown konden we niet werken en geen eten voor onze families kopen. Daarom was het geweldig dat we dit pakket eten gekregen hebben. Dank je wel daarvoor!

 

zaterdag 30 mei 2020 15:33

We ontvingen vandaag onderstaande noodkreet van een Nepalese voorganger:

 

Jaymasi!

We ontvangen de laatste tijd veel telefoontje van voorgangers. Het zijn voorgangers van kerkjes in dorpen in vaak afgelegen gebieden. We komen daar regelmatig om leiderschapstrainingen te verzorgen. De meeste kerken zijn niet groot, en de meeste kerkleden zijn arm.

Door de langdurige lockdown zijn de kerkjes al langere tijd gesloten, geen diensten, geen geven van tienden, vooral ook omdat de kerkleden zelf nu helemaal geen inkomsten hebben. Dit raakt vooral de fulltime pastors, velen van hen zijn daar helemaal van afhankelijk.

Een aantal van hen hebben ons gevraagd of we ze kunnen helpen de problemen wat te verzachten. Zelf hebben we daar onvoldoende middelen voor, daarnaast vertrouwen we er op dat God op de een of andere manier gaat voorzien. We hopen dat jullie ons daarbij kunnen helpen. Bid hier s.v.p. voor. Daarnaast zou het fantastisch zijn als we ze via een eenmalige gift kunnen helpen.

Het gaat om veel mensen, in mijn prioriteitenlijstje staan ongeveer 40 leiders uit verschillende plaatsen en districten. Via de ons beschikbare kanalen zouden we hen eenmalig een bedrag van Rs. 5.000 willen geven (ca. €37).  Totaal komt dat dan op Rs.200.000.

We kunnen hen op het moment niet van dienst zijn met opleidingen/trainingen, dus zou het bijzonder zijn als we op deze manier iets voor hen kunnen doen. Dat sluit ook goed aan bij de meer praktische kant van onze trainingen, met name als het gaat om dienend leiderschap.

Blijf ook s.v.p. bidden voor deze moeilijke tijd. Op het moment lijkt het erop dat het aantal besmettingen met COVID-19 langzaam aan het toenemen is in Nepal.

Hartelijke groeten,

Een voorganger van een kerk in Pokhara (naam bij redactie bekend).

Zover deze noodkreet. Ook van mijn kant is daar de oproep om nog meer voor deze (kennelijk verslechterende) situatie te bidden, maar ook heel praktisch: Wie kan er ook financieel helpen. Totaal gaat het om een bedrag van ca. € 1.500. Als u wat over kunt maken (alle beetjes helpen!) dan graag onder vermelding van ‘corona’.

Helpt u mee hen de helpende hand te reiken?

De bankgegevens vindt u hiernaast op de website.

1Tim.5: 18 De Schrift zegt immers: … en ‘De arbeider is zijn loon waard’.

LAATSTE CORONA-NIEUWS:

Zojuist is bekend geworden dat de lockdown in Nepal in ieder geval verlengd is tot 15 juni. Daarnaast stijgt het aantal besmettingen, afgelopen 24 uur met 189, wat het totaal tot nu toe brengt op 1401. Helaas is er ook een dodelijk slachtoffer (de 7e) te betreuren. Bijna alle slachtoffers tot nu toe kwamen uit India.

De regering denkt er over om het leger in te zetten om de lockdown kracht bij te zetten. Het eind lijkt in Nepal voorlopig niet in zicht. Ook het vliegverkeer is voorlopig stilgelegd, er zijn in ieder geval tot 30 juni geen vluchten, dat betreft binnenlandse maar ook de buitenlandse vluchten.

zondag 17 mei 2020 19:08

Zojuist is bekend geworden dat de regering van Nepal de lockdown met 15 dagen heeft verlengd. Dat betekent voor heel veel (arme) mensen dat er voorlopig geen kans is om te werken, geld te verdienen en eten te kunnen kopen.

Tot nu toe zijn er een kleine 300 mensen besmet met het virus en helaas zijn er sinds vandaag ook 2 dodelijke slachtoffers te betreuren. De situatie is wat dat betreft niet te vergelijken met hier. Wat wel veel schrijnender is, ik heb dat eerder vermeld, is het feit dat er in Nepal relatief veel dagloners zijn die nu zonder inkomen en dus ook zonder eten zitten. De kerken proberen hulp te bieden, voor de dagloners in de kerk, maar ook voor mensen die in de buurt van de kerk wonen.

De diaconale tak van de kerken in Pokhara heeft daar heel veel aan gedaan. Maar ook de individuele kerken zijn actief. Hieronder korte reactiesvan ACN en van Naya Gaun Church.

Bid u mee voor deze moeilijke situatie, maar ook (als u kunt) is financiële hulp welkom! De bankgegevens vindt u hiernaast, graag onder vermelding van <corona>.

ACN:

Geliefde broeders en zusters in Hem,

We zijn blij dat we u wat kunnen vertellen over de hulp die we tot nu toe hebben kunnen geven aan mensen die in deze situatie zonder inkomen en dus zonder eten zitten. Het gaat daarbij vooral om dagloners, gehandicapten, alleenstaande vrouwen/moeders en andere zwakke mensen in de samenleving.

Toen de lockdown werd ingesteld werd het al snel duidelijk dat veel mensen te maken zouden krijgen met gebrek aan voedsel en drinken. We hebben toen een beroep op u gedaan om hiervoor te bidden en waar mogelijk ook financieel te helpen. Namens de Pokhara Christian Community en namens ACN wil ik u hartelijk danken voor de gebeden, de bemoedigingen en de hulp. We hebben voor deze eerste periode al veel mensen kunnen helpen aan voedsel.

Door uw hulp hebben we zelfs meer kunnen doen dan we voor mogelijk hadden gehouden. We danken onze God dat we zo honderden families hebben mogen helpen en bijstaan in hun worsteling om te overleven.

Hier kunt u een filmpje over hun werk bekijken (klik hier). Daarnaast ook nog wat foto’s:

Naya Gaun Church

Geliefde vrienden, hartelijke groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus!

We zijn erg dankbaar voor God’s trouw en voor uw betrokkenheid. We zijn blij te kunnen melden dat we inmiddels 113 families in de 2e fase (tijdens de 1e fase waren dat er 91) hebben kunnen helpen.

Het gaat daarbij vooral om behoeftige en arme mensen binnen onze kerk maar ook in de gemeenschap waar wij leven. Ze zijn dagloners, in deze situatie kunnen ze niet werken en hebben ze dus geen inkomen.

Heel erg bedankt voor uw gebed, betrokkenheid en hulp op de juiste tijd voor de juiste mensen.

Degenen die hulp ontvangen hebben zijn hierdoor overweldigd, de nood is zo hoog. Zij danken God en zij danken ook u.

Blijf s.v.p. bidden omdat de lockdown voorlopig niet opgeheven wordt, waarschijnlijk zal er opnieuw een beroep op ons gedaan worden voor een 3e fase in de hulpverlening.

Ook ontvangen we telefoontjes van sommige van onze dochterkerken met de vraag of we hen kunnen helpen. Naya Gaun Church heeft 11 dochterkerken in dorpen in de wijde omgeving van Pokhara, kerkjes die meest ook financieel niet draagkrachtig zijn.  Het gaat daarbij om ongeveer 100 families die dringend hulp nodig hebben. Ook uw gebed wordt daarbij zeer op prijs gesteld.

Hieronder wat foto’s van de laatste hulpverlening, de foto's spreken voor zich:

Zover de voorganger van Naya Gaun Church.

 

Nu de lockdown tot in ieder geval 2 juni is verlengd, is uw gebed en steun hard nodig.

 Een financiële bijdrage hiervoor kan naar nevenstaande bankrekening overgemaakt worden o.v.v. corona.

vrijdag 01 mei 2020 07:17

Update donderdag 30 april

De situatie d.d. wonsdag 29 april (uit 'My Republica")

De Nepalese overheid heeft de volledige lockdown in ieder geval verlengd tot half mei. Het aantal geregistreerde besmettingen ligt nog steeds laag (zie plaatje), maar de situatie voor de dagloners, gehandicapten en ouderen wordt steeds nijpender. De kerken doen hun uiterste best om de schrijnende gevallen in hun kerk maar ook daarbuiten zoveel mogelijk te helpen door het verstrekken van voedselpakketten.

Ook wij als stichting Hope for Nepal willen hier ons steentje aan bijdragen, maar dat kan niet zonder uw hulp. Doet u mee? Giften hiervoor kunnen o.v.v. corona overgemaakt worden naar ons banknummer zoals hiernaast vermeld.

Help onze broeders en zusters in Nepal, zelfs een klein bedrag kan al veel betekenen voor ze!

Pagina 1 van 19