INLOGGEN

Hope for Nepal - maandag, 06 april 2020

Ook in Nepal heeft het coronavirus toegeslagen. Alhoewel het aantal bekende besmettingen op dit moment nog onder de tien ligt, is het echte aantal waarschijnlijk veel hoger. Tot nu toe kon men nog maar beperkt testen op het virus en de meeste besmettingen tot nu toe en voorzover bekend komen uit het buitenland.

Om die reden heeft de Nepalese overheid een volledige lock-down afgekondigd die inmiddels 2 weken duurt. Dit heeft een grote impact vooral op de arme bevolking, er mag en kan niet meer gewerkt worden door de dagloners, dat betekent GEEN geld, Geen eten etc. Waarschijnlijk gaat deze schrijnende situatie nog wel een aantal weken duren.

De kerken in Pokhara proberen daar wat aan te doen, zo is men vanuit Naya Gaun Church met een actie begonnen voor deze mensen, in de kerk maar voorzover de middelen toereikend zijn ook in de buurt. Ook ACN, de diaconale tak van de kerken in Pokhara is al bezig met hulp te verlenen. Hiervoor is wel geld nodig. Giften hiervoor kunt u op onze bankrekening over maken onder vermelding van corona (IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn). Later meer nieuws hierover.

Inmiddels is bekend geworden dat de lock-down in ieder geval met een week wordt verlengd.

Zo zagen de straten in het centrum van Pokhara er donderdag 9 april uit, klik hier.

Gepubliceerd in Laatste nieuws