INLOGGEN


Zoals wel vaker gebeurt in dit jaargetijde, trekt er op dit moment een front van regen en sneeuw van west naar oost over het land. Daarbij daalt de temperatuur ook flink.

Regen in het laagland betekent in deze tijd sneeuw in de hoger gelegen delen, ook in de gebieden waar nog steeds veel aardbevingsslachtoffers nog steeds geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.

Daardoor is het leven in met name het noordelijk deel van Ghorka erg moeilijk. Veel mensen leven daar nog in zelf gemaakte tentjes of hutjes.

Tegelijkertijd is de bevolking hier ook blij mee, want dit is goed voor de oogst komend jaar. Maar wanneer gaan nu eindelijk alle slachtoffers van de aardbeving (bijna 3 jaar geleden!) geholpen worden met een fatsoenlijk onderkomen?

Een schone taak voor de nieuwe regering, die er nog steeds niet is. Tijd dat er een eind gemaakt wordt aan deze mensonterende toestanden.

Misschien is deze foto een teken van hoop (regenboog boven Lalitpur)!

(foto Setopati)

 

Vanavond op TV: Pauw in Nepal

Teletext 299
Nederland 1 21.20-22.10 uur PAUW IN NEPAL

 

Jeroen Pauw reist naar Nepal,waar vorig jaar op 25 april en 12 mei twee verwoestende aardbevingen het leven lamlegden.Hij onderzoekt hoe het geld dat via Giro555 is ingezameld,wordt besteed. Jeroen Pauw reist naar de hoofdstad Kathmandu en naar het afgelegen gebied waar de epicentra van de bevingen lagen.Hoe vinden de hulporganisaties hun weg tussen aan de ene kant de stugge bureaucratie van de prille democratie die Nepal is en aan de andere kant de plaatselijke zeden en gewoonten?

Zie ook hier.

(foto: ncrv.nl)

Hier kunt u de uitzending nog eens zien op 'Uitzending Gemist'.

DE AARDBEVING - 1 JAAR LATER.

Het is inmiddels een jaar geleden dat Nepal getroffen werd door een 7.8 aardbeving. Nu een jaar later zijn er in Nepal zijn nog steeds miljoenen mensen zonder fatsoenlijk huis. Hieronder een aantal feiten over de aardebeving en de herstelwerkzaamheden. (Bekijk ook deze video van de World Bank)

SLACHTOFFERS: 8.959 hebben als gevolg van de aardbeving het leven verloren en 22.303 mensen liepen verwondingen op.

VERWOESTE WONINGEN: Meer dan 1.000.000 huizen zijn door de aardbeving ernstig beschadigd. 776.895 zijn onherstelbaar beschadigd en 298.998 huizen zullen gerepareerd moeten worden.

HISTORISCHE PLAATSEN: 131 monumenten zijn gereduceerd tot een hoop puin. 560 monumenten zullen gerestaureerd moeten worden. Op sommige plaatsen in de Kathmandu vallei is men met het herstel begonnen, officiële instanties zeggen dat het jaren zal duren voor alles weer in oorspronkelijke staat is teruggebracht.

GEZONDHEIDSZORG: 1.227 gezondheidsposten zijn beschadigd door de aardbeving. Zij zijn van levensbelang voor de afgelegen gebieden. Tot nu toe zijn 40 posten herbouwd, terwijl men op 100 andere plaatsen bezig is met de herbouw.

SCHOLEN: Door de aardbeving zijn bijna 8.000 scholen dusdanig beschadigd dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Hierdoor kunnen bijna 1.000.000 kinderen niet naar school. Een handvol gebouwen is tot nu toe hersteld dan wel herbouwd. Op de meeste plaatsen kan alleen les gegeven worden in primitieve bamboehutten of golfplaten gebouwtjes.

ECONOMIE: De totale verliezen vanwege de aardbeving bedragen ongeveer 7 miljard euro. De verwachting is dat de Nepalese economie dit jaar 1,5% zal groeien, de laagste groei sinds 2007 (aldus de Asian Development Bank).

BUITENLANDSE HULP: Internationale donors hebben totaal ongeveer 4 miljard euro aan steun toegezegd. Maar de National Reconstruction Authority die verantwoordelijk is voor de verdeling van het geld, werd pas in december opgezet. Tot nu toe is er ongeveer 1,8 miljard van de toegezegde hulp gebruikt.

UITGEKEERDE HULP: Alhoewel de regering voor elk getroffen gezin bijna 2.000 euro heeft toegezegd voor de herbouw van hun huizen, hebben tot nu toe slechts 641 families werkelijk geld ontvangen, een eerste uitkering van ongeveer 500 euro.. Anderen die al wat gekregen hebben kregen niet meer dan ongeveer 250 euro per gezin.

HOE IS HET NU MET DE SLACHTOFFERS: Het Internationale Rode Kruis schat dat er nog ongeveer 4.000.000 mensen in tijdelijke onderkomens wonen. Volgens de overheid zijn 113.384 familie teruggekeerd naar hun huizen, die eigenlijk onbewoonbaar zijn en gevaar lopen verder in te storten. Meer dan 31.000 slachtoffers hadden genoeg van het wachten op de overheid en hebben zelf zo goed en zo kwaad als dat ging hun huizen herbouwd.

(Bron: The West Australian)

Ook in het AD verscheen gisteren een lezenswaardig artikel (klik hier).

Overigens moet nog wel vermeld worden dat vele kleine organisaties hulp gegeven hebben via met name de kerken in Pokhara en Kathmandu. Vooral de diakonale organisatie ACN (van de samenwerkende kerken in Pokhara) heeft zich daarin onderscheiden en is nog steeds actief. De christenen zijn hier heel actief mee bezig.

DE NIEUWE GRONDWET EN VRIJHEID VAN GODSDIENST.

Sinds de komst van de nieuwe grondwet worden door sommige groeperingen pogingen gedaan om de vrijheid van godsdienst ingeperkt te krijgen ten faveure van het hindoeïsme.

Het Religious Liberty Forum Nepal, opgericht en voorgezeten door pastor Tanka Subedi zet zich in om voor de belangen van Christenen en andere minderheidsgroeperingen in Nepal op te komen. Tanka is al jaren voorganger van een kerk in Kathmandu. Hier kunt u hem volgen op Twitter en op Facebook.

Zo wil men terug naar een evangelisatieverbod en een verbod op verandering van geloof! Waar in voorgaande jaren er elke keer weer door de pers aandacht gegeven werd aan de christelijke feestdagen (zoals kerst en Pasen), is dat de laatste maanden nagenoeg verdwenen. Tijdens Pasen werd helemaal niets meer vermeld (voor zover ik dat heb kunnen nagaan) en tijdens de Kerst was dat minimaal.

Positief was tijdens de kerst dat het niet meer zo zeer ging om het kerstmannetje en cadeaus, maar dat in één van de kranten een artikel verscheen over de werkelijke betekenis van kerst. Overigens hebben tegenstanders van de christelijke feestdagen een eerste succesje geboekt. Waar een aantal jaren geleden kerst tot officiële nationale feestdag voor iedereen werd benoemd, is dat nu gelimiteerd voor alleen christenen.

Een paar weken geleden heeft pastor Tanka hierover een gesprek gehad met de minister van Binnenlandse Zaken in Nepal.

De problemen met het Madhesi Front en met India zijn nog steeds niet opgelost en een oplossing lijkt nog ver weg. Af en toe gaan er een paar grensposten (even) open, maar er is nog steeds een chronisch tekort aan diverse grondstoffen en brandstoffen. Het blijft nijpend en onzeker.

Door alle politieke  problemen heen zouden we bijna de gevolgen van de verschrikkelijke aardbevingen in april dit jaar vergeten. Er is nog steeds veel hulp nodig, mensen wonen nog in tenten of primitieve hutjes en ook kerken moeten nog herbouwd of gerepareerd worden. De actie voor het kerkje in Odare loopt nog steeds, ongeveer de helft van het benodigde bedrag is bijna binnen.

Daarnaast is ook de Christelijke gemeenschap in Pokhara niet bij de pakken neer gaan zitten, getuige onderstaande foto's van het uitdelen van o.a. voedsel in Bichhet, Dhading door Asal Chhimekee Nepal.

Ook vermeldenswaard is de feestelijke opening van een Oorkliniek in Pokhara (zie foto's hieronder}. 

Dit nieuwe ziekenhuis is een activiteit van de zendingsorganisatie International Nepal Fellowship en is gevestigd in het Green Pastures Hospital.

Het leven gaat door in Nepal, ondanks alle problemen. De eerste tankwagens met brandstof uit China zijn in Nepal aangekomen, maar de weg die zij moeten rijden is niet makkelijk. Madhesi Front praat wel met de regering en praat niet met de regering (lees hier meer) en India blijft zich bemoeien met de interne aangelegenheden van Nepal. Het is op sommige plaatsen langs de grens met India nog steeds erg onrustig (situatie in Birganj).

Wilt u nog meehelpen aan de leniging van de nood in Nepal dan kan dat via ons IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Zeist  onder vermelding van 'aardbeving' of 'kerkje' (zie ook eerdere berichten hierover). 'Hope for Nepal' is Anbi erkend.

GEEF ONZE BROEDERS EN ZUSTERS IN ODARE EEN NIEUW ONDERDAK!

Tijdens de laatste aardbeving in Nepal zijn meerdere kerken ernstig beschadigd geraakt. Onze broeders en zusters hebben dringend hulp nodig. En zeker niet alleen de hulp die door de maag gaat. Christenen in Nepal kunnen niet zomaar even ergens een lokaal of huis huren om samen te komen. Ze hebben echt een eigen onderdak nodig.

Een dominee van een van de kerken in Pokhara deelt zijn bezorgdheid met Hope for Nepal:

“Wat de kerkgebouwen betreft ben ik bezorgd. Twee van onze zusterkerken hebben ernstige schade opgelopen. De Forse Church die vlak bij Beni Bazaar in het Parwat-dsitrict ligt, wordt momenteel gerepareerd. Ook Patichoor Church heeft een aantal scheuren opgelopen, maar die zijn hanteerbaar en hebben geen grote reparatie nodig. Het kerkgebouw in Odare, Tanahun-district is ernstig beschadigd geraakt. Het gebouw was nog net niet ingestort, maar wel te gevaarlijk om nog te gebruiken. Om die reden hebben we het noodgedwongen helemaal afgebroken.

De gemeenteleden houden hun diensten nu in een hut met een golfplaten en tentdoek dak. Ja, ze hebben echt een nieuw gebouw nodig, waarvoor we plannen maken. Er komen in deze gemeente rond de 200 mensen, kinderen daarbij inbegrepen. De geschatte bouwkosten liggen rond de 1 miljoen Nepalese roepies (ca €9.000,00).”

De meeste gemeenteleden zijn ‘Chepang Jati’. Ze behoren tot een Tibetaans-Birmaanse bevolkingsgroep van ca. 52.000 mensen die op de hellingen van het Mahabharatgebergte van Centraal Nepal wonen. Dat is 55 km NO van Pokhara. Zij spreken dan ook hun eigen taal en kunnen niet zomaar samengevoegd worden met Nepalees sprekende christenen. Gods gemeente in Nepal moet kunnen groeien!

We zoeken mensen die hier aan mee willen doen door een donatie. Wie doet mee om onze broeders en zusters te helpen een nieuw onderkomen te bouwen! Bij giften s.v.p. vermelden “Odare”.

GEEF ONZE BROEDERS EN ZUSTERS IN ODARE EEN NIEUW ONDERDAK!

De regering heeft een commissie in het leven geroepen die er voor moet gaan zorgen dat dorpen, die op nu gevaarlijke plaatsen liggen binnen 15 dagen naar een veilger plek verplaatst worden (zie online khabar, Engelstalig).

De commissie bestaat uit politici en geologen, die inmiddels een rapport uitgebracht hebben over de gevaarlijke gebieden. De vice-premier Bamdev Gautam, tevens minister van Binnenlandse Zaken zit de commissie voor.

Alles bij elkaar gaat het om 30 dorpen in 18 districten.

Mede dankzij uw giften tot nu toe hebben we al €1.400 naar Tilak en Ganga mogen overmaken. Ze zijn inmiddels met hulp van vrienden ook al begonnen met de fundatie van het huisje.

Dat betekent in Nepal meestal eerst een geul graven van ca.50 cm. diep, vervolgens die volmaken met stukken rots en de bovenlaag afsmeren met cement. Daar boven op worden de muren gemetseld.

Inmiddels vordert de bouw van het huisje zoals op de foto's is te zien, al zijn er nog niet voldoende financien om het helemaal af te bouwen.

Giften hiervoor kunnen onder vermelding van 'Tilak' overgemaakt worden naar IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Zeist.

In de tussentijd gaat de hulpverlening aan de getroffen gebieden onverminderd voort. Deze richt zich nu meer en meer op het maken van degelijke tijdelijke behuizing, ondermeer om in te wonen, maar ook voor scholen en kerkjes. Hierover later meer.

Laatste nieuws (12/7): Dinsdag a.s. hoopt Tilak het dak op zijn huisje te plaatsen.

Volgens een artikel afgelopen zondag in The Himalayan, één van de dagbladen in Nepal, leven er sinds de aardbeving bijna 1 miljoen mensen meer onder de armoedegrens in Nepal.

Doordat veel mensen hun bezittingen en hun huizen verloren hebben tijdens de bevingen, hebben ze ook geen of weinig middelen over om een inkomen te genereren. Juist in een tijd dat er allerlei activiteiten waren om de armoede verder terug te dringen is dit een grote klap en een flinke stap terug.

Saillant detail is, dat het gebied dat het ergst door de aardbevingen getroffen is, niet bekend stond als het meest arme van Nepal. De klap is het hardst aangekomen op het platteland. waar meer dan een kwart van de bevolking hier mee te maken heeft. In de stedelijke gebieden ligt dit onder de 10%. Verontrustend is ook dat diegenen die er net boven zitten balanceren op de rand van de armoedegrens.

Zie verder het artikel in The Himalayan.