INLOGGEN


Afgelopen week werd in Nepal het nieuwe jaar ingeluid (2078) waarbij dit veelzeggende spotprentje in de Annapurna Express werd getoond: Terwijl we in Nederland vooruitkijken naar een versoepeling van de covid-19 maatregelen en we hopen dat er binnen afzienbare tijd het grootste deel van de bevolking gevaccineerd zal zijn, dreigt het in India en ook Nepal helemaal de verkeerde kant uit te gaan.

In Nepal waren veel restricties opgeheven, maar door de laatste ontwikkelingen worden de maatregelen op veel plaatsen opnieuw verscherpt. Zo zal er deze week op veel plaatsen weer sprake zijn van een lockdown.

Gisteren stond er een noodkreet van de ziekenhuizen in Kathmandu in de Kathmandu Post, zij waarschuwen voor een verdere toename van de 2e golf en een daarmee gepaard gaand dreigend gebrek aan ziekenhuisbedden. Daarnaast dreigt er ook een te kort aan zuurstof voor de IC’s.

In buurland India is de situatie nog een stuk erger. Ziekenhuizen zitten overvol en ook daar is een gebrek aan zuurstof. Er zijn zowel in India als in Nepal wel vaccinatieprogramma’s gestart, maar dat is tot nu toe een druppel op een gloeiende plaat. Daarnaast is Nepal erg afhankelijk van India ook wat betreft medische apparatuur en middelen.

Dit is opnieuw een grote tegenslag voor het arme gedeelte van de bevolking. Dagloners kunnen opnieuw geen geld verdienen voor hun gezin en (tijdelijke) hulp blijft noodzakelijk voor velen. De kerken blijven wat dat betreft actief om de mensen in hun omgeving bij te staan.

Graag uw gebed voor deze situatie en ook zijn natuurlijk giften welkom. Zoals eerder gezegd spelen de kerken een cruciale rol in de hulpverlening. Uw giften zullen ook via de kerken gaan, die hiervoor voedsel en andere noodzakelijke zaken voor de mensen in nood zullen aanschaffen.

Giften graag onder vermelding van ‘covid-19’ aan het hiernaast vermelde bankrekeningnummer. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Tegelijk horen we ook mooie berichten van kerken en kerkjes. Zo kreeg ik bericht van een kerkje in de buurt van Kathmandu, die binnenkort hun nieuwe stenen gebouw in gebruik hopen te nemen. Dit is mede mogelijk geworden dankzij giften uit Nederland. Van een ander kerkje in de buurt van Pokhara hoorde ik dat ze van plan zijn een eigen zaaltje te bouwen, wellicht kunnen we vanuit Nederland daar ook aan meewerken (giften zijn welkom o.v.v. ‘kerkbouw’).

Politiek gezien wordt de situatie in Nepal ook steeds verwarrender. Premier Oli (en zijn aanhang binnen de Communistische Partij Nepal) proberen wanhopig staande te blijven, terwijl op de achtergrond de andere helft van de CPN een deal probeert te sluiten met andere partijen om zo een nieuwe regering te vormen. Het eind van deze politieke chaos is nog niet in zicht. Zie ook dit artikel in de Kathmandu Post.

Na een aantal dagen met regen is de lucht weer opgeklaard op veel plaatsen. Hier een schitterende foto van de Annapurna gezien vanuit Nayagaun in Pokhara.

 

Volgens een artikel afgelopen zondag in The Himalayan, één van de dagbladen in Nepal, leven er sinds de aardbeving bijna 1 miljoen mensen meer onder de armoedegrens in Nepal.

Doordat veel mensen hun bezittingen en hun huizen verloren hebben tijdens de bevingen, hebben ze ook geen of weinig middelen over om een inkomen te genereren. Juist in een tijd dat er allerlei activiteiten waren om de armoede verder terug te dringen is dit een grote klap en een flinke stap terug.

Saillant detail is, dat het gebied dat het ergst door de aardbevingen getroffen is, niet bekend stond als het meest arme van Nepal. De klap is het hardst aangekomen op het platteland. waar meer dan een kwart van de bevolking hier mee te maken heeft. In de stedelijke gebieden ligt dit onder de 10%. Verontrustend is ook dat diegenen die er net boven zitten balanceren op de rand van de armoedegrens.

Zie verder het artikel in The Himalayan.