INLOGGEN


TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN WEEK

Regering en het Madhesi Front hebben weer gesprekken gevoerd, zonder enig resultaat. De Madhesi leiders blijven oorlogszuchtige taal gebruiken (lees hier).

De blokkade die er niet is (volgens India) duurt nog steeds voort.

Uit protest tegen de blokkade hebben gisteren tienduizenden studenten en scholieren een menselijke ketting gevormd over de hele ringweg van Kathmandu (lees hier). United Nations Human Rights Commission heeft bezwaar aangetekend tegen het "gebruik" van kinderen bij demonstraties.

Ook Chinese organisaties laten blijken van hun afkeuring (lees hier).

De regering van het Verenigd Koninkrijk uit zijn bezorgdheid over de situatie (lees hier). De Indiase president Modi heeft net een 3-daags bezoek aan Londen achter de rug.

Er is de afgelopen week heel wat gebeurd, maar helaas lijkt een oplossing in de crisissituatie nog ver weg. Dit is er o.a. gebeurd:

Een ziekenauto met een ernstig ziek kind erin, onderweg naar een ziekenhuis, wordt onderweg zo vaak tot tot stoppen gedwongen door voornamelijk Madhesi jongeren, dat het kind voor aankomst in het ziekenhuis komt te overlijden.

Een garagehouder die ergens 15 liter benzine op de kop getikt had, wordt staande gehouden. De jongelui die dat deden willen een deel van de benzine. De eigenaar weigert dat, waarna de benzine over hem heen gegoten en aangestoken wordt. Deze ligt nu met ernstige brandwonden in het ziekenhuis.

Helaas is dit zo maar een greep uit de vele incidenten.

NU

(Op de foto de keuken in een ziekenhuis, geen gas maar hout).De situatie is onveranderd slecht. Mondjesmaat worden er vrachtwagens met materiaal doorgelaten, maar er is nog steeds een groot tekort aan brandstof, medicijnen en grondstoffen. Op veel plaatsen langs de grens blijft de situatie gespannen. Tegelijkertijd komen er mondjesmaat wel spullen via Tibet (China).

MP INDIA

Er komen nu ook reacties vanuit het parlement in India. In een brief aan premier Modi heeft het parlementslid Tathagata Satpathy zijn verontrusting uitgesproken over de hele situatie. Tathagata Satpathy behoort niet tot Modi's partij. Hij geeft aan dat India de mensenrechten schendt door het grensverkeer met Nepal te blokkeren.

Tathagata Satpathyheeft net een vakantie van 2 weken in Nepal achter de rug en is geschrokken van de situatie daar. Hij stipt o.a. de volgende punten aan:

  • De goede verstandhouding tussen Nepal en India heeft een grote knauw gekregen.
  • Het heeft er vooral schijn van dat Indiase bureaucraten hier een slaatje uit slaan.
  • Nepal krijgt na de zware aardbevingen nieuwe klappen door de houding van India, die de hulp aan de getroffen gebieden ernstig belemmeren. Met name noemt hij de brandstofproblemen en het gebrek aan medicijnen.
  • Waar halen wij (India) de moed vandaan om ons te bemoeien met interne Nepalese aangelegenheden.
  • Het is onze plicht Nepal bij te staan.

 

Lees hier het hele artikel.

Een ander interessant artikel hierover kwam ik tegen in "de Diplomat". Onder de kop "R.I.P….. India’s Influence in Nepal" probeert Vishal Arora een overzicht te geven van de hele situatie. Dit artikel eindigt met de opmerking dat India weinig vrienden over houdt die kunnen helpen om uit deze netelige situatie te komen.

 

 

DASHAIN.

Vandaag is het belangrijkste hindoefeest van het jaar begonnen, Dashain. In het kader daarvan heeft het Madhesi front besloten de acties op te schorten tot na de feesten.

Op één na zijn alle grensposten met India weer open. Die ene is wel de belangrijkste (Birgunj) waarlangs normaal ongeveer 70 % van alle brandstof binnenkomt. Bovendien heeft de IOC (Indian Oil Company) besloten om weer brandstof te leveren aan Nepal. De afgelopen dagen begint daardoor de brandstofvoorziening weer langzaam op gang te komen. Volgens een bericht in de Nepali Times zijn er gisteren 150 tankwagens Nepal binnengekomen.

GRENSVERKEER KOMT WEER OP GANG

Ook de vele vrachtwagens met andere goederen, die al dagen stonden te wachten aan de grens, komen nu weer het land binnen. Langzaam maar zeker komt het grensverkeer weer op gang. Lees ook dit artikel in de Nepali Times.

Gisteren en eergisteren mochten particulieren met een auto 15 liter benzine tanken en met een motor 5 liter... De meesten hebben meer dan 24 uur in de rij gestaan hiervoor. Een kantoor in Kathmandu had zijn personeel zelfs een speciale 'benzinevrijedag' gegeven.

NOC

In de tussentijd is de NOC (Nepal Oil Corporation) naarstig op zoek naar andere leveranciers van brandstof dan de IOC. Nepal is te veel afhankelijk van dit Indiase staatsbedrijf.

Bovendien wordt er met man en macht aan gewerkt om de verbinding over de weg (en door de bergen) met Tibet te verbeteren. Alles lijkt met Dashain voor de deur weer even 'normaal' te worden.

POLITIEK

In de tussentijd heeft de politiek ook niet stilgezeten en is er een nieuwe premier gekozen en benoemd, KP Oli van de CPN-UML (zie foto). Daarnaast is de stoelendans begonnen voor het kiezen van een nieuwe president (misschien wordt het een vrouw!), vice-president, parlementsvoorzitter en vice-parlementsvoorzitter.

DE KERK

Ook voor de christenen is dit een drukke periode en voor velen ook een moeilijke periode. Voor jonge christenen is het vaak moeilijk om de druk te weerstaan om toch niet samen met de (niet-christelijke) familie de Hindoefeesten te vieren. Om die reden organiseren veel kerken in deze periode speciale bijeenkomsten. Bid voor hen!

Daarnaast zijn er nog veel kerken in het aardbevingsgebied die hersteld of zelfs helemaal opnieuw gebouwd moeten worden. Daarbij wil ik graag nogmaals de situatie in Odare onder uw aandacht brengen. Lees hier het oorspronkelijke artikel.

 

 

Volgens een bericht in de Nepali Times zou de regering van India in de persoon van premier Modi officiel opdracht hebben gegeven om de onofficiele blokkade van de grensposten met Nepal weg te nemen. Premier Modi was net teruggekeerd van een bezoek aan een vergadering van de Verenigde Naties. Bij die vergadering heeft de vertegenwoordiger van Nepal officieel de tegenwerking van India aan de kaak gesteld.

De Nepalese ambassadeur in Delhi, Upadhyay, heeft medegedeeld dat Indiase officials er in toegestemd hebben dat de gestrande vrachtwagens bij de grens weer doorgelaten mogen worden. De douane zal dag en nacht werk hebben om de gestrande vrachtwagens allemaal over de grens te krijgen.

Het lijkt er toch heel sterk op dat de grensovergangen geblokkeerd werden nadat de nieuwe grondwet aangenomen was. De Nepalese regering heeft daarbij eisen van de Indiase regering genegeerd. Twee weken lang zijn de grenzen dicht geweest. India beweert dat gedaan te hebben vanwege de politieke onrust in Nepal.

Lees hier het hele artikel en de commentaren in de Nepali Times. Op de foto (EKantipur) lange rij wachtende trucks bij de grens.