INLOGGEN


In het laatste artikel vertelde ik dat de nieuwe wetgeving nog niet veel effect lijkt te hebben, gisteren ontving ik een bericht dat helaas het tegendeel aangeeft. Vanuit betrouwbare bron hoorde ik dat er de afgelopen maanden verschillende incidenten geweest zijn, voorzover ik heb begrepen vooral in meer afgelegen gebieden:

In maart

Werd er in het district Dhading een kerkje in brand gestoken, weer opgebouwd en opnieuw in brand gestoken.

Werden twee Christen vrouwen en een meisje beschuldigd van evangelisatie en het aanzetten tot het vernielen van afgodsbeelden. Ze werden gearresteerd en na een week weer op borgtocht vrijgelaten.

In april

Werden twee Christenen en twee Hindoes gearresteerd omdat ze rundvlees gegeten zouden hebben.

Werden op een andere plaats twee Christenen gearresteerd omdat ze geprobeerd zouden hebben anderen te bekeren tot het Christelijk geloof. Ze werden na een paar dagen weer vrijgelaten. Ook ontving hun kerk bedreigingen dat hun kerk verwoest zou worden als ze niet stopten.

In mei

Werd een hindoepriester gearresteerd die op het punt stond naar India te vluchten. Hij had voorgewend beschoten te zijn door Christenen. Zijn doel was om hierdoor een oproer tegen de Christenen te veroorzaken om hierdoor weer een stap dichter bij de terugkeer naar Nepal als Hindoestaat te komen.

Werden 3 vrouwen gearresteerd omdat ze een vrouw wilden bekeren.

Brandstichting in een katholieke kerk

75-jarige voorganger ten onrechte veroordeeld tot 10 jaar gevangenis (misbruik).

Brandstichting in een kerk, het vuur kon gelukkig tijdig met hulp van de politie gedooft worden.

Zes personen gearresteerd omdat ze een openluchtdienst hielden. Zij zitten nog vast.

Brandstichting in een andere kerk waar net een jeugdconferentie geweest was, een deel van het interieur is zwaar beschadigd.

GEBED

Bid s.v.p. voor de kerk in Nepal en in het bijzonder voor hen die hier mee te maken hebben/krijgen. Bid vooral voor vergevingsgezindheid, voor  gebed en voor eensgezindheid onder de christenen (zoals gevraagd wordt door één van de voorgangers).ie hier ook een bericht in WorldWatchMonitor.

N.B. Om veiligheidsredenen zijn namen en plaatsen weggelaten (bekend bij de webmaster).

 

 

Na het in werking treden van de nieuwe grondwet zijn op verschillende plaatsen in Nepal acties geweest tegen religieuze minderheden, vooral de christelijke gemeenschap moet het daarbij ontgelden.

Het gaat hier vooral om christelijke families die de zorg op zich genomen hebben voor kinderen uit arme gezinnen, wat ze doen zonder hulp van buiten af. Dit gebeurt heel veel op een heel informele manier, dat is gelijk ook het zwakste punt van de christelijke gemeenschap. Juist hierop probeert de overheid hen aan te pakken.

Gisteren is Chinimaya Blown, een christelijk sociaal werker gearresteerd en gevangen gezet. Zij wordt beschuldigd van het onder druk bekeren van deze kinderen tot het christelijk geloof. Tegelijkertijd is de pastor van de Jerusalem Antioch Church op borgtocht (50.000 roepies) vrijgelaten. Beiden waren in eerste instantie op 23 juni gearresteerd door de politie in Lalitpur omdat ze arme kinderen hielpen.

Chinimaya gaf leiding aan de Maya Aanath Ashram in Dhankuta maar het lukte haar niet om haar registratie op tijd te vernieuwen. Daarom is zij gearresteerd en zijn sommige kinderen teruggestuurd naar huis, anderen zijn tijdelijk onder de hoede gebracht van een kerk in Kathmandu. Vanwege dat laatste wordt ze ervan beschuldigd onder dwang hindoe kinderen vanuit hun dorp meegenomen te hebben en ze ook te dwingen mee te doen aan Christelijke gebedsdiensten.

Beiden worden ze beschuldigd van mensenhandel en van het bekeren van mensen.

Bijna tegelijkertijd arresteerde de politie van Bharatpur Pratik Sunar en zijn vrouw omdat ze kinderen opvangen zonder over de noodzakelijke documenten te beschikken en omdat ze Bijbels aan de kinderen uitdeelden. Zij zorgden voor het levensonderhoud en de scholing voor 8 arme kinderen. De politie vond een Bijbel die aan Pratik toebehoorde.

Na protesten van lokale leiders is zijn vrouw vrijgelaten maar Pratik zit nog steeds gevangen. Deze 'incidenten' laten duidelijk zien dat zelfs als je het kunt geen armen mag helpen.

Er zijn al meerdere soortgelijke incidenten gemeld, waarbij ook vermeld moet worden dat de lokale bevolking het vaak voor deze broeders en zusters opneemt!

Gebedspunten:

• Voor Chinimaya, zij is 62 en heeft diabetes, zij zit gevangen.

• Voor haar dochter en hun verwanten.

• Voor alle (14) kinderen die zij onder hun hoede hadden en nu elders zijn ondergebracht.

• Voor pastor Hari en zijn kerkleden.

• Voor de advokaat Ganesh Shrestha die zich aan het voorbereiden is om hen te verdedigen.

• Voor Pratik Sunar en zijn vrouw en de 8 kinderen die zij onder hun hoede hebben.

• Voor de rechtszaak waarvan de 1e zitting gepland staat voor 1 augustus.

• Bid ook voor alle organisaties met een Christelijke signatuur. De oude regering heeft besloten geen ruimte te geven aan organisaties die werken vanuit een geloof.

• Ook voor de Christelijke internetmedia in Nepal.

• Eenheid onder de Christenen.

Het allerlaatste nieuws is dat de regering (UML/Maoïsten) van Nepal gisteren (24 juli) gevallen is en waarschijnlijk vervangen zal worden door een regering gevormd door de Nepali Congress Party en de Maoïsten. De Christenen zien dit als een gebedsverhoring!

DE AARDBEVING - 1 JAAR LATER.

Het is inmiddels een jaar geleden dat Nepal getroffen werd door een 7.8 aardbeving. Nu een jaar later zijn er in Nepal zijn nog steeds miljoenen mensen zonder fatsoenlijk huis. Hieronder een aantal feiten over de aardebeving en de herstelwerkzaamheden. (Bekijk ook deze video van de World Bank)

SLACHTOFFERS: 8.959 hebben als gevolg van de aardbeving het leven verloren en 22.303 mensen liepen verwondingen op.

VERWOESTE WONINGEN: Meer dan 1.000.000 huizen zijn door de aardbeving ernstig beschadigd. 776.895 zijn onherstelbaar beschadigd en 298.998 huizen zullen gerepareerd moeten worden.

HISTORISCHE PLAATSEN: 131 monumenten zijn gereduceerd tot een hoop puin. 560 monumenten zullen gerestaureerd moeten worden. Op sommige plaatsen in de Kathmandu vallei is men met het herstel begonnen, officiële instanties zeggen dat het jaren zal duren voor alles weer in oorspronkelijke staat is teruggebracht.

GEZONDHEIDSZORG: 1.227 gezondheidsposten zijn beschadigd door de aardbeving. Zij zijn van levensbelang voor de afgelegen gebieden. Tot nu toe zijn 40 posten herbouwd, terwijl men op 100 andere plaatsen bezig is met de herbouw.

SCHOLEN: Door de aardbeving zijn bijna 8.000 scholen dusdanig beschadigd dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Hierdoor kunnen bijna 1.000.000 kinderen niet naar school. Een handvol gebouwen is tot nu toe hersteld dan wel herbouwd. Op de meeste plaatsen kan alleen les gegeven worden in primitieve bamboehutten of golfplaten gebouwtjes.

ECONOMIE: De totale verliezen vanwege de aardbeving bedragen ongeveer 7 miljard euro. De verwachting is dat de Nepalese economie dit jaar 1,5% zal groeien, de laagste groei sinds 2007 (aldus de Asian Development Bank).

BUITENLANDSE HULP: Internationale donors hebben totaal ongeveer 4 miljard euro aan steun toegezegd. Maar de National Reconstruction Authority die verantwoordelijk is voor de verdeling van het geld, werd pas in december opgezet. Tot nu toe is er ongeveer 1,8 miljard van de toegezegde hulp gebruikt.

UITGEKEERDE HULP: Alhoewel de regering voor elk getroffen gezin bijna 2.000 euro heeft toegezegd voor de herbouw van hun huizen, hebben tot nu toe slechts 641 families werkelijk geld ontvangen, een eerste uitkering van ongeveer 500 euro.. Anderen die al wat gekregen hebben kregen niet meer dan ongeveer 250 euro per gezin.

HOE IS HET NU MET DE SLACHTOFFERS: Het Internationale Rode Kruis schat dat er nog ongeveer 4.000.000 mensen in tijdelijke onderkomens wonen. Volgens de overheid zijn 113.384 familie teruggekeerd naar hun huizen, die eigenlijk onbewoonbaar zijn en gevaar lopen verder in te storten. Meer dan 31.000 slachtoffers hadden genoeg van het wachten op de overheid en hebben zelf zo goed en zo kwaad als dat ging hun huizen herbouwd.

(Bron: The West Australian)

Ook in het AD verscheen gisteren een lezenswaardig artikel (klik hier).

Overigens moet nog wel vermeld worden dat vele kleine organisaties hulp gegeven hebben via met name de kerken in Pokhara en Kathmandu. Vooral de diakonale organisatie ACN (van de samenwerkende kerken in Pokhara) heeft zich daarin onderscheiden en is nog steeds actief. De christenen zijn hier heel actief mee bezig.

DE NIEUWE GRONDWET EN VRIJHEID VAN GODSDIENST.

Sinds de komst van de nieuwe grondwet worden door sommige groeperingen pogingen gedaan om de vrijheid van godsdienst ingeperkt te krijgen ten faveure van het hindoeïsme.

Het Religious Liberty Forum Nepal, opgericht en voorgezeten door pastor Tanka Subedi zet zich in om voor de belangen van Christenen en andere minderheidsgroeperingen in Nepal op te komen. Tanka is al jaren voorganger van een kerk in Kathmandu. Hier kunt u hem volgen op Twitter en op Facebook.

Zo wil men terug naar een evangelisatieverbod en een verbod op verandering van geloof! Waar in voorgaande jaren er elke keer weer door de pers aandacht gegeven werd aan de christelijke feestdagen (zoals kerst en Pasen), is dat de laatste maanden nagenoeg verdwenen. Tijdens Pasen werd helemaal niets meer vermeld (voor zover ik dat heb kunnen nagaan) en tijdens de Kerst was dat minimaal.

Positief was tijdens de kerst dat het niet meer zo zeer ging om het kerstmannetje en cadeaus, maar dat in één van de kranten een artikel verscheen over de werkelijke betekenis van kerst. Overigens hebben tegenstanders van de christelijke feestdagen een eerste succesje geboekt. Waar een aantal jaren geleden kerst tot officiële nationale feestdag voor iedereen werd benoemd, is dat nu gelimiteerd voor alleen christenen.

Een paar weken geleden heeft pastor Tanka hierover een gesprek gehad met de minister van Binnenlandse Zaken in Nepal.

In de Nepalese pers duiken steeds meer berichten op waarin de christelijke leiders vals beschuldigd worden (aldus een bericht in 'Worthy News').