INLOGGEN


De moesson is dit jaar anders dan anders. Dat er regen valt en dat het warm is, is normaal in deze tijd. Wat niet normaal is zijn de hoeveelheden regen. De afgelopen 30 jaar is het niet zo erg geweest als nu.

De afgelopen 2 weken is er zoveel regen gevallen dat er op veel plaatsen in het zuiden problemen zijn ontstaan. Rivieren stromen over, rijstvelden worden verwoest, landslides hebben al veel huizen verslonden en helaas zijn er ook al veel dodelijke slachtoffers te betreuren. De voorlopige schatting op dit moment al meer dan 130, maar er worden nog veel personen vermist.

Daarnaast hebben duizenden mensen hun huis of hut verloren. Oogsten gaan verloren en er dreigen ziekte-epidemien (lees hier). Gewonden kunnen nauwelijks geholpen worden, stoffelijke overschotten kunnen door de overstromingen niet begraven of gecremeerd worden.

Voor de situatie in en rond Pokhara zijn een paar mooie giften binnengekomen, die inmiddels door ACN (de diakonale/sociale tak van de gezamenlijke kerken in Pokhara) al gebruikt zijn om hulp te bieden. Nu is ACN ook actief in het centrale en westelijke gedeelte van de Terai. Giften daarvoor zijn welkom!

De hulp komt ook maar moeizaam op gang. De overheid heeft weliswaar alle medewerking toegezegd, maar alle hulp MOET en KAN alleen maar met toestemming van de overheid (lees hier meer). Bureaucratie staat ook hier snelle en adekwate hulpverlening in de weg.

Eén van de problemen waar hulpverleners mee te maken krijgen is het feit dat er sinds de aardbeving 2 jaar geleden veel wegen en dorpen van plaats veranderd zijn (zie dit artikel in het AD). Via het Rode Kruis kunnen we vanuit Nederland helpen om hier iets aan te doen (zie hier).

De foto's zijn afkomstig van ACN.

Wilt u helpen, dan kan dat door een gift te storten op onze rekening t.b.v. moesson slachtoffers (IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn )

 

Landslides in Pokhara op 2 juli j.l.

Gevolgen: Huizen zijn zwaar beschadigd, 4 slachtoffers en vele gezinnen zijn hun huis kwijt. O.a. Pabitra Church en omgeving zijn zwaar getroffen.

Pastor Kar Lama:

In de nacht van 1 op 2 juli was er bijna de hele nacht zware regenval waardoor er op verschillende plaatsen ernstige problemen ontstaan zijn.

Pabitra Church

Om 4 uur in de ochtend werd ik gebeld door Ram Rokaha die me vertelde dat er in Dharapani een grote aardverschuiving was geweest en dat ook de kerk zwaar getroffen was. Ik heb dit bericht aan anderen doorgegeven en vroeg in de morgen zijn Balkrishna, Hari, Ram en ik gaan kijken hoe het er voor stond.

We konden ter plekke niet over de landslide heen, die hele stukken weg en land weggeslagen had. In en buiten de kerk was het een grote modderbende.

De pastor van de kerk verteld dat ze om 00.30 een raar geluid hoorden. Ik ging buiten kijken en heb toen gelijk iedereen geroepen naar buiten te komen en een veilige plek te zoeken. Het was in het donker en door de zware regen moeilijk te zien waar we heen moesten vluchten.

Mijn vrouw hoorde een andere vrouw om hulp roepen. Ze vond haar midden in de modderstroom en probeerde haar er uit te trekken. Toen ze beiden om hulp riepen ben ik naar ze toegerend en heb ik ze beiden uit de modder kunnen trekken. Ze zaten allebei al tot hun middel vast in de prut.

     Er waren hier ook 11 families die hier tijdelijk woonden, slachtoffers van de aardbeving 2 jaar geleden. Ze hadden hier een tijdelijk en 'veilig' onderkomen gevonden. We hebben ze geholpen om een nieuwe schuilplaats te maken. De meeste van hen zijn christenen.

Onderweg kwamen we meer mensen tegen die volslagen in paniek waren. Het bleek dat hun huis ook getroffen was. We kregen ook een telefoontje van pastor David Tamang. Hij vertelde dat vlakbij in Simpany ook een landslide was geweest, door de zware regen was een riviertje buiten zijn oevers getreden. Het was een verschrikkelijke en hartverscheurende situatie. De stroom water en modder verwoestte een stuk muur, deuren en ramen van het huis.

Er woonden daar 4 families die op dat moment sliepen. Toen een vrouw om hulp riep, ze zat tot haar middel vast in de modder, heeft de buurman haar geholpen. Met een stuk touw heeft hij haar er uit kunnen trekken. Andere gezinsleden konden op eigen gelegenheid er uit komen. Alles in het huis is bedekt onder modder en stenen en vuil. Een buurman heeft een gat in de muur van het huis moeten maken, zodat aan de andere kant water en modder er weer gedeeltelijk uit konden stromen. Hierdoor konden er mensen gered worden uit het huis.

Ook bij Naya Gaun waren er problemen. Door de hevige regenval ontstond er een landslide die een deel van het terrein van Green Pastures Hospital heeft meegenomen. De grond die niet meegegaan is zit vol scheuren.

In de loop van de dag konden we voor eten en dekens voor de slachtoffers zorgen. Later die middag hebben we (Asal Chhimikee Nepal) een spoedvergadering gehad met het Chief District Office om te zien hoe we verder zouden kunnen helpen. We zijn in ieder geval al gevraagd om de getroffen plekken te helpen stabiliseren zodat dit niet verder kan gaan. Dit gebeurt met z.g. gabion boxes, kooien van een soort kippengaas, die gevuld worden met stenen (deze worden bij ons soms als tuinafscheiding gebruikt, in Nepal veel om aardverschuivingen te stabiliseren of te voorkomen).

Verder zijn in ieder geval nodig:

Eten en kookvoorzieningen (o.a. gas)

Gabion boxen (200)

Dekens voor 50 families

Golfplaten voor tijdelijke onderkomens voor 25 families

Hulp bij reparen brug

Voor dit alles is een bedrag van ca. 15.000 Euro nodig. Giften hiervoor kunnen via de stichting overgemaakt worden onder vermelding van "landslide Pokhara".

Bid ook voor de slachtoffers!

Meer foto's zijn HIER te vinden.

Aldus een rapport dat ik hierover ontving van ACN. Ook de foto's zijn van ACN.

 

Laatste nieuws over de verkiezingen

De 2e fase van de lokale verkiezingen is over het algemeen rustig verlopen. De uitslagen lopen ongeveer parallel aan de uitslagen van de 1e fase: Winst voor CPN-UML Met als goede tweede Nepali Congress en daar ver achter Maoist Center als volgt:

  • CPN-UML burgermeesters 151, loco-burgermeesters 175
  • NC burgermeesters 122, loco-burgermeesters 104
  • CPN Maoist Center burgermeesters 38, loco-burgermeesters 38
  • De overige partijen hadden 8 of minder verkozen mensen.

 

De derde fase van deze lokale verkiezingen zal plaatsvinden op 18 september a.s.

 

 

 

Rapportage ACN:

Beste broeders en zusters,

Heel erg bedankt voor uw krachtige gebeden, bemoedigingen en hulp - door woorden, e-mails en financiële hulp. We stellen dat bijzonder op prijs.

Samen hebben we de afgelopen dagen ons doel bereikt. De aankoop, het verpakken en de distributie gingen voorspoedig. Het was een uitdaging om dit samen met de lokale overheid te verwezenlijken. In het begin waren ze erg terughoudend, misschien komt dat ook door de recente publicaties van de overheid over het christelijk geloof.

Uiteindelijk door koppig door te gaan is alles goed gekomen. De Chief District Officer was als eregast hierbij aanwezig en de Chief Officer van de plaats Ramgram startte de distributie officieel. Dit alles werd formeel georganiseerd door het District Disaster Relief Committee.

Ze erkenden openlijk dat dit een gezamenlijk initiatief was van de Pokhara Christian Community (PCC middels ACN), de Nawalparasi Christian Community en de lokale kerken. Alles was goed georganiseerd en verliep op een uitstekende manier. Degenen die geholpen zijn behoren tot de aller armstegroepen ter plaatse. Sociale werkers hebben ons ook geholpen met het uitzoeken van waar de nood het grootst was.

Er waren achteraf wel wat klachten. Sommigen hadden zich hier niet voor opgegeven, want ze hadden geen idee van de hoeveelheden en de kwaliteit van het geleverde. Zij hadden er achteraf spijt van dat ze zich niet gemeld hadden. De mensen zeiden dat ze nog nooit zoiets hadden meegemaakt en ze denken dat zoiets niet nog eens zal gebeuren. Bij vorige hulp kwam er meestal niet meer dan een zak 'beaten' rijst en gepofte rijst. Eén van de de geholpen mensen zei: Ik heb nu genoeg voorraad voor de komende maand en zo kan ik me de komende tijd vooral focussen op het maken van een onderkomen. Hij ging met een brede glimlach naar huis terug!

Ook waren de lokale kerken hierdoor erg bemoedigd.Tijdens een evaluatiebijeenkomst zeiden ze: We hebben een wonder gezien, er is zoveel gebeurd in 4 dagen tijd! De vrijwilligers waren ook erg blij en bemoedigd. Leiders zeiden dat ze hierdoor geleerd hadden dat ze door samenwerking het verschil kunnen maken.

Vandaag zal er in de kerken ook een aparte offerande gevraagd worden voor het noodfonds dat hiervoor is opgericht. Ook in de kerken in Pokhara is hier hard voor gebeden.

Het was ook bijzonder dat de leiders van de PCC Ram Rokah en Hari Ghimire hierbij aanwezig waren en een aandeel hadden in al het werk. Het logistieke werk is gedaan door Balkrishna en ook onze chauffeur Dan Bahadur heeft veel werk verzet. Het was erg prettig dat we de beschikking hadden over de jeep. Aangezien we geen extra kleding voor onszelf hadden meegenomen komen we straks niet zo erg fris ruikend thuis...

Op het moment zijn we op de terugreis in Butwal. Sommigen van ons hebben een virusinfectie opgelopen en zijn aardig ziek. Onderweg hebben we ook nog hulpgoederen voor de 6 families in een plaats bij Butwal, waarover ik in mijn vorige bericht meldde.

Bedankt dat jullie naast ons gestaan hebben in deze moeilijke omstandigheden. We gaan hierna plannen maken om mensen in het oosten van Nepal (Puthan) en in Beni te helpen. God is zover heel getrouw geweest! Dinsdag vertrokken we met lege handen - en Hij heeft overal in voorzien. PRIJS HEM!

Hier kunt u nog meer foto's hierover vinden.

God zegene jullie allen,

Raju, ACN director

 

Veel slachtoffers

De tijd van mei tot oktober is al sinds jaar en dag de tijd van de regen. Hier leest u meer over de situatie op dit moment in My Republica en in een Australische krant. Er zijn alleen in Nepal al minstens 90 doden te betreuren.

ACN

foto uit Himalayan Times

Asal Chimekee Nepal is al druk bezig om hulp te kunnen bieden aan de getroffen gebieden, hieronder een oproep van hen:

Beste mensen,

Een korte update over de overstromingen in de Terai:

Op 27 juli hebben we een gesprek gehad met de Chief District Officer CDO), de lokale overheid en het Rode Kruis. Kerkleiders zijn samengekomen om hierover te praten en te bidden. We hebben een onderzoek gedaan naar wat nodig is om te helpen, leveranciers geselecteerd. Voor de huidige noodzakelijke hulpverlening zijn voldoende fondsen aanwezig.

Planning voor 28 juli: Toestemming verkrijgen van de CDO en van het District Disaster Response Committee (DDRC). De noodzakelijke goederen naar de lokale kerk brengen om daar in te pakken. Informatie verzamelen van de lokale overheid.

Planning voor 29 juli: Distributie van de noodpakketten.

Toen we van Pokhara kwamen bleek de weg vlak bij Butwal geblokkeerd te zijn. Ter plaatse waren 6 huizen meegesleept in de aardverschuiving, waarvan 3 van lokale Christenen. Een meisje van 14 kwam onder het puin terecht en heeft het niet overleefd. Een man die meegesleept werd zag kans een kabel vast te grijpen en zo hemzelf en zijn dochtertje te redden.

Verzoek:

Het weer verslechterd nog verder - gebed gevraagd.

We blijven verzoeken om hulp krijgen uit het oosten van Nepal, waar hele stukken onder water staan. In Salyan kwamen alleen al 30 mensen om bij een aardverschuiving - gebed gevraagd.

Hartelijk dank voor alle giften. Bid dat we flexibel en wijs zijn om daar hulp te geven waar het het meest nodig is.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en gebed,

Raju

 

De natte moesson is in volle hevigheid losgebarsten met alle gevolgen van dien. Waren er al veel 'kleine' landslides geweest, gisteren was het in op verschillende plaatsen helemaal raak. Het gebeurde meest in de nacht.

Volgens de laatste berichten zijn daarbij 33 doden gevallen en er worden nog veel mensen vermist. De getroffen plaatsen zijn:

In het Kaski distict: Lumle, Bhadaure Tamagi, Dhikur Pokhari

In Myagdi: Mudi en Muna.

 Mensen doorzoeken de puinhopen op zoek naar overlevenden

 

De weg van Pokhara naar Baglung is ook op verschillende plaatsen geblokkerd door aardverschuivingen, wat de hulpverlening ernstig bemoeilijkt.

 Hoe verder?

Meer hierover kunt u lezen (Engelstalig) in de Himalayan Times, in de Republica, en de Setopati.

Vanuit Pokhara is ACN direct met een hulpactie gestart. Foto's hiervan kunt u hier zien. De foto's hierboven zijn ook gemaakt door ACN.