INLOGGEN


 

Na de storm afgelopen week begint de hulp aan het getroffen gebied op gang te komen. De regering heeft het leger ingezet en verschillende organisaties verlenen hulp aan de getroffen bevolking. Eén van die organisaties is ACN, een samenwerkingsverband van de Christelijke kerken in Pokhara. Van hen ontving ik het volgende bericht.

Beste allemaal,
 
Vanmorgen zijn we om 3 uur uit Pokhara vertrokken en kwamen we om 11.30 in Bara (Birganj) aan. Daar hadden we een ontmoeting met de Bara Parsa Christelijke Community. Samen met hen hebben we het getroffen gebied bezocht. De meeste mensen hebben inmiddels tenten en wat basis hulp ontvangen. Die basis behoeften dekken maar een korte tijd. We hebben gezien dat:
 
  • * Het regent en het gebied wordt steeds vuiler en schoon drinkwater is er niet.
  • * Op één plaats is er al een geval van cholera geconstateerd.
  • * De mensen hebben een te kort aan alles, zo zijn er bijna geen toiletten.
  • * Veel kinderen zijn getraumatiseerd.
  • * We hebben 5 Dalit gezinnen ontmoet die helemaal niets meer hebben en tot nu toe geen hulp gekregen hebben (mede vanwege hun lage status).
  • * Veel overlevenden hebben op het moment wel eten maar geen mogelijkheden om hun eten te bereiden (geen gas of hout om te koken).
  • * De lokale kerken helpen samen met andere organisaties.
  • * De graanvelden zijn weggespoeld, het was bijna oogsttijd.
We gaan proberen om hulp te bieden, daarvoor is ca. 500.000 Nrs nodig (ca. €4.000). We willen aan 117 gezinnen die het meest afgelegen wonen een kleine kookgelegenheid op gas geven. We willen de 5 Dalit gezinnen die helemaal geen hulp gekregen hebben helpen met eten en huishoudelijke attributen. We hopen  de meeste van deze spullen morgen en overmorgen af te leveren.
 
 
We willen een lokale NGO helpen om de mensen bij te staan voor traumaverwerking. Voor de toiletten en schoon water is een lange termijn planning noodzakelijk en ook meer geld. Een deel van de benodigde fondsen hebben we al ontvangen. Daarnaast wordt er in de kerken in Pokhara een speciale inzameling gehouden.
 

Bid s.v.p. voor een en ander en vooral ook voor het tijdig krijgen van toestemming om deze hulp te bieden. Bid ook voor al diegenen die hierbij betrokken zijn. Het is heel speciaal om dit samen als Christenen te doen.

Tot zover dit bericht.
 
Gebed en financiële hulp zijn nodig, u kunt uw gift voor slachtoffers overmaken naar ons banknummer onder vermelding van 'stormslachtoffers'.
 
IBANnummer NL10ABNA 0524 649 324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn
 
 

Zie ook de Facebookpagina van ACN!

Tussen de winter en het begin van de moesson in mei zit een periode waarin af en toe zware buien met hagel en harde wind ontstaan. Afgelopen maandag werd de eerste geregistreerd in Bara en Parsa, een gebied ten zuiden van Kathmandu, grenzend aan India. Het zijn lokale stormen die veel schade kunnen veroorzaken en vaak heel plotseling kunnen ontstaan.

Zo ook in Bara en Parsa, tot nu toe zijn er 28 dodelijke slachtoffers gevallen, waaronder 10 vrouwen en 5 kinderen. Daarnaast zijn er meer dan 500 min of meer ernstig gewonden. Door een storing bij een van de meteorologische stations heeft men de mensen ook niet op tijd kunnen waarschuwen, bovendien beschikt Nepal niet echt over de technologie om dit aan te zien komen.

Naar onze maatstaven in Nederland viel de storm misschien nog wel mee, ongeveer windkracht 9, maar in Nepal komt zo'n sterke wind weinig voor en vooral op het platteland zijn veel huizen daar niet tegen bestand. 

Vanuit Kathmandu ontving ik van een Nepalese hulporganisatie het volgende bericht:

In het zuiden van Nepal zijn twee districten zwaar getroffen door een storm met zware regen... volgens de laatste berichten zijn er duizenden dakloos geworden, meer dan 30 dodelijke slachtoffers en meer dan 400 mensen gewond.

Veel huizen in het district zijn verwoest... de regering heeft een 'response and rescue' team gestuurd.

We roepen u op samen met ons te bidden voor de getroffen families en voor degenen die gewond zijn geraakt. We zijn op het ogenblik aan het kijken hoe we vanuit onze organisatie hulp kunnen  bieden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om samen met een andere hulporganisatie de slachtoffers te helpen.

Laat ons weten als u hier aan bij wilt dragen.

Dank voor uw gebeden en uw hulp.

Tot zover dit bericht. Gebed en financiële hulp zijn nodig, u kunt uw gift voor slachtoffers overmaken naar ons banknummer onder vermelding van 'stormslachtoffers'.

 

 

De moesson is dit jaar anders dan anders. Dat er regen valt en dat het warm is, is normaal in deze tijd. Wat niet normaal is zijn de hoeveelheden regen. De afgelopen 30 jaar is het niet zo erg geweest als nu.

De afgelopen 2 weken is er zoveel regen gevallen dat er op veel plaatsen in het zuiden problemen zijn ontstaan. Rivieren stromen over, rijstvelden worden verwoest, landslides hebben al veel huizen verslonden en helaas zijn er ook al veel dodelijke slachtoffers te betreuren. De voorlopige schatting op dit moment al meer dan 130, maar er worden nog veel personen vermist.

Daarnaast hebben duizenden mensen hun huis of hut verloren. Oogsten gaan verloren en er dreigen ziekte-epidemien (lees hier). Gewonden kunnen nauwelijks geholpen worden, stoffelijke overschotten kunnen door de overstromingen niet begraven of gecremeerd worden.

Voor de situatie in en rond Pokhara zijn een paar mooie giften binnengekomen, die inmiddels door ACN (de diakonale/sociale tak van de gezamenlijke kerken in Pokhara) al gebruikt zijn om hulp te bieden. Nu is ACN ook actief in het centrale en westelijke gedeelte van de Terai. Giften daarvoor zijn welkom!

De hulp komt ook maar moeizaam op gang. De overheid heeft weliswaar alle medewerking toegezegd, maar alle hulp MOET en KAN alleen maar met toestemming van de overheid (lees hier meer). Bureaucratie staat ook hier snelle en adekwate hulpverlening in de weg.

Eén van de problemen waar hulpverleners mee te maken krijgen is het feit dat er sinds de aardbeving 2 jaar geleden veel wegen en dorpen van plaats veranderd zijn (zie dit artikel in het AD). Via het Rode Kruis kunnen we vanuit Nederland helpen om hier iets aan te doen (zie hier).

De foto's zijn afkomstig van ACN.

Wilt u helpen, dan kan dat door een gift te storten op onze rekening t.b.v. moesson slachtoffers (IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn )

 

Rapportage ACN:

Beste broeders en zusters,

Heel erg bedankt voor uw krachtige gebeden, bemoedigingen en hulp - door woorden, e-mails en financiële hulp. We stellen dat bijzonder op prijs.

Samen hebben we de afgelopen dagen ons doel bereikt. De aankoop, het verpakken en de distributie gingen voorspoedig. Het was een uitdaging om dit samen met de lokale overheid te verwezenlijken. In het begin waren ze erg terughoudend, misschien komt dat ook door de recente publicaties van de overheid over het christelijk geloof.

Uiteindelijk door koppig door te gaan is alles goed gekomen. De Chief District Officer was als eregast hierbij aanwezig en de Chief Officer van de plaats Ramgram startte de distributie officieel. Dit alles werd formeel georganiseerd door het District Disaster Relief Committee.

Ze erkenden openlijk dat dit een gezamenlijk initiatief was van de Pokhara Christian Community (PCC middels ACN), de Nawalparasi Christian Community en de lokale kerken. Alles was goed georganiseerd en verliep op een uitstekende manier. Degenen die geholpen zijn behoren tot de aller armstegroepen ter plaatse. Sociale werkers hebben ons ook geholpen met het uitzoeken van waar de nood het grootst was.

Er waren achteraf wel wat klachten. Sommigen hadden zich hier niet voor opgegeven, want ze hadden geen idee van de hoeveelheden en de kwaliteit van het geleverde. Zij hadden er achteraf spijt van dat ze zich niet gemeld hadden. De mensen zeiden dat ze nog nooit zoiets hadden meegemaakt en ze denken dat zoiets niet nog eens zal gebeuren. Bij vorige hulp kwam er meestal niet meer dan een zak 'beaten' rijst en gepofte rijst. Eén van de de geholpen mensen zei: Ik heb nu genoeg voorraad voor de komende maand en zo kan ik me de komende tijd vooral focussen op het maken van een onderkomen. Hij ging met een brede glimlach naar huis terug!

Ook waren de lokale kerken hierdoor erg bemoedigd.Tijdens een evaluatiebijeenkomst zeiden ze: We hebben een wonder gezien, er is zoveel gebeurd in 4 dagen tijd! De vrijwilligers waren ook erg blij en bemoedigd. Leiders zeiden dat ze hierdoor geleerd hadden dat ze door samenwerking het verschil kunnen maken.

Vandaag zal er in de kerken ook een aparte offerande gevraagd worden voor het noodfonds dat hiervoor is opgericht. Ook in de kerken in Pokhara is hier hard voor gebeden.

Het was ook bijzonder dat de leiders van de PCC Ram Rokah en Hari Ghimire hierbij aanwezig waren en een aandeel hadden in al het werk. Het logistieke werk is gedaan door Balkrishna en ook onze chauffeur Dan Bahadur heeft veel werk verzet. Het was erg prettig dat we de beschikking hadden over de jeep. Aangezien we geen extra kleding voor onszelf hadden meegenomen komen we straks niet zo erg fris ruikend thuis...

Op het moment zijn we op de terugreis in Butwal. Sommigen van ons hebben een virusinfectie opgelopen en zijn aardig ziek. Onderweg hebben we ook nog hulpgoederen voor de 6 families in een plaats bij Butwal, waarover ik in mijn vorige bericht meldde.

Bedankt dat jullie naast ons gestaan hebben in deze moeilijke omstandigheden. We gaan hierna plannen maken om mensen in het oosten van Nepal (Puthan) en in Beni te helpen. God is zover heel getrouw geweest! Dinsdag vertrokken we met lege handen - en Hij heeft overal in voorzien. PRIJS HEM!

Hier kunt u nog meer foto's hierover vinden.

God zegene jullie allen,

Raju, ACN director