INLOGGEN


De moesson is dit jaar anders dan anders. Dat er regen valt en dat het warm is, is normaal in deze tijd. Wat niet normaal is zijn de hoeveelheden regen. De afgelopen 30 jaar is het niet zo erg geweest als nu.

De afgelopen 2 weken is er zoveel regen gevallen dat er op veel plaatsen in het zuiden problemen zijn ontstaan. Rivieren stromen over, rijstvelden worden verwoest, landslides hebben al veel huizen verslonden en helaas zijn er ook al veel dodelijke slachtoffers te betreuren. De voorlopige schatting op dit moment al meer dan 130, maar er worden nog veel personen vermist.

Daarnaast hebben duizenden mensen hun huis of hut verloren. Oogsten gaan verloren en er dreigen ziekte-epidemien (lees hier). Gewonden kunnen nauwelijks geholpen worden, stoffelijke overschotten kunnen door de overstromingen niet begraven of gecremeerd worden.

Voor de situatie in en rond Pokhara zijn een paar mooie giften binnengekomen, die inmiddels door ACN (de diakonale/sociale tak van de gezamenlijke kerken in Pokhara) al gebruikt zijn om hulp te bieden. Nu is ACN ook actief in het centrale en westelijke gedeelte van de Terai. Giften daarvoor zijn welkom!

De hulp komt ook maar moeizaam op gang. De overheid heeft weliswaar alle medewerking toegezegd, maar alle hulp MOET en KAN alleen maar met toestemming van de overheid (lees hier meer). Bureaucratie staat ook hier snelle en adekwate hulpverlening in de weg.

Eén van de problemen waar hulpverleners mee te maken krijgen is het feit dat er sinds de aardbeving 2 jaar geleden veel wegen en dorpen van plaats veranderd zijn (zie dit artikel in het AD). Via het Rode Kruis kunnen we vanuit Nederland helpen om hier iets aan te doen (zie hier).

De foto's zijn afkomstig van ACN.

Wilt u helpen, dan kan dat door een gift te storten op onze rekening t.b.v. moesson slachtoffers (IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn )

 

Veel slachtoffers

De tijd van mei tot oktober is al sinds jaar en dag de tijd van de regen. Hier leest u meer over de situatie op dit moment in My Republica en in een Australische krant. Er zijn alleen in Nepal al minstens 90 doden te betreuren.

ACN

foto uit Himalayan Times

Asal Chimekee Nepal is al druk bezig om hulp te kunnen bieden aan de getroffen gebieden, hieronder een oproep van hen:

Beste mensen,

Een korte update over de overstromingen in de Terai:

Op 27 juli hebben we een gesprek gehad met de Chief District Officer CDO), de lokale overheid en het Rode Kruis. Kerkleiders zijn samengekomen om hierover te praten en te bidden. We hebben een onderzoek gedaan naar wat nodig is om te helpen, leveranciers geselecteerd. Voor de huidige noodzakelijke hulpverlening zijn voldoende fondsen aanwezig.

Planning voor 28 juli: Toestemming verkrijgen van de CDO en van het District Disaster Response Committee (DDRC). De noodzakelijke goederen naar de lokale kerk brengen om daar in te pakken. Informatie verzamelen van de lokale overheid.

Planning voor 29 juli: Distributie van de noodpakketten.

Toen we van Pokhara kwamen bleek de weg vlak bij Butwal geblokkeerd te zijn. Ter plaatse waren 6 huizen meegesleept in de aardverschuiving, waarvan 3 van lokale Christenen. Een meisje van 14 kwam onder het puin terecht en heeft het niet overleefd. Een man die meegesleept werd zag kans een kabel vast te grijpen en zo hemzelf en zijn dochtertje te redden.

Verzoek:

Het weer verslechterd nog verder - gebed gevraagd.

We blijven verzoeken om hulp krijgen uit het oosten van Nepal, waar hele stukken onder water staan. In Salyan kwamen alleen al 30 mensen om bij een aardverschuiving - gebed gevraagd.

Hartelijk dank voor alle giften. Bid dat we flexibel en wijs zijn om daar hulp te geven waar het het meest nodig is.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en gebed,

Raju