INLOGGEN


Staat Nepal een lange hete zomer van protesten te wachten?

Naar aanleiding van een artikel in MyRepublica. Het volledige artikel is hier te lezen.

Kathmandu, 12 juni:

In heel Nepal heerste erna de laatste verkiezingen groot optimisme, want na het samenstellen van de laatste regering, die kan steunen op een bijna 2/3 meerderheid in het parlement, dacht iedereen dat eindelijk de vele protesten en stakingen ook af zouden nemen. Dit optimisme werd door bijna alle politieke partijen gedeeld, alleen de Nepali Congress Party deelde dat optimisme niet.

We zijn nu anderhalf jaar verder en we moeten constateren dat de protestactiviteiten weer toenemen. Tegen bijna elke beslissing van de regering wordt geprotesteerd, media, politieke partijen, groepen in de samenleving enz. beginnen zich te roeren.

Waar komt deze recente onvrede vandaan? Experts zien verschillende factoren die hieraan meewerken. Zo is de algemene mening dat de regering niet doet wat men vooraf van hen verwachtte, is er ook sprake van arrogantie naar de kiezer, worden mensen en organisaties niet betrokken bij de beslissingen die genomen worden en is er praktisch geen sprake van een dialoog tussen de overheid en de samenleving.

Nepal is de afgelopen jaren door veel ups en downs gegaan, uiteindelijk is er een nieuwe grondwet gekomen. De verwachtingen waren hooggespannen na de laatste verkiezingen. Volgens politiek commentator Sharma heerst er algemeen het gevoel dat deze regering bij lange na niet doet wat verwacht was.

Hij heeft het ook over electorale arrogantie en concludeert dat een gebrek aan communicatie c.q. dialoog met de samenleving leiden tot nieuwe protesten. De mensen vinden dat het parlement zich weinig aantrekt van wat er leeft onder de mensen.

De heersende politieke partij Nepal Communist Party (NCP) had zich aanvankelijk als hoofddoel gesteld de vestiging van een communistische staat met een hoofdletter C. Later zijn ze meer liberale politieke doelen gaan aanhangen, maar nu lijken ze weer meer te gaan voor communisme met een hoofdletter C. De wens van het communistisch leiderschap om terug te gaan naar hun oude grondbeginselen en deze te implementeren leiden tot veel onrust en argwaan. Mede daardoor deze nieuwe uitingen van protest, voegde Sharma toe.

 Gisteren was de 2e en laatste fase van de landelijke en provinciale verkiezingen in Nepal. Er werd voor totaal 384 kandidaten gekozen door ruim 12 miljoen kiesgerechtigden. Volgens de laatste cijfers was er een opkomst van ca 67%.

Voor de landelijke verkiezing hadden zich 1663 kandidaten ingeschreven, voor de provinciale 2819.

Speciale voorzieningen zijn ook getroffen om gehandicapten te laten stemmen.

Na de sluiting van de stembureaus is direct begonnen met het tellen van de stemmen, eerst van de stemmen van fase 1 van 26 november j.l. Later meer hierover.

(foto's "My Republica" en "Setopati")

Bij alle stembureaus was veel beveiligingspersoneel aanwezig.

 

 

 Op weg naar het stembureau

 

Vandaag is de eerste fase van de landelijke en provinciale verkiezingen begonnen. Deze vinden vanaf vanochtend vroeg plaats in 32 districten.

Volgens het verkiezingscomité zijn er 50.000 mensen bij betrokken om dit mogelijk te maken, los van de extra politie en andere veiligheidsfunctionarissen. Daarnaast zijn er volgens opgave 10.000 (!) waarnemers die een eerlijke en vrije verkiezing in de gaten houden. De waarnemers zijn er namens 56 organisaties, waaronder vier internationale organisaties.

Na het sluiten van de stembureaus worden de bussen met stemmen streng beveiligd opgeborgen tot na de 2e fase over 10 dagen. Om half twee rapporteerden de meeste stembureaus al een opkomst van 50% of meer, op sommige plaatsen zijn lange rijen, waar overigens gehandicapten, zwangere vrouwen, zieken en ouderen niet in hoeven te gaan staan! Overigens zijn er tot nu toe geen incidenten gemeld.

Foto's "My Republica"

Inmiddels zijn de stembureaus gesloten, is de opkomst ongeveer 65% en moet er bij 2 stembureaus opnieuw gestemd worden. Reden: Iemand heeft zuur in de stembussen gegooid waardoor de stembiljetten onleesbaar zijn geworden...

Op naar fase 2 op 7 december a.s.

Enige tijd geleden heb ik al gemeld dat er een nieuwe wet is aangenomen die de oorspronkelijke godsdienst moet beschermen. Deze nieuwe wet brengt de vrijheid van godsdienst en het recht om dat ook in je leven tot uitdrukking te brengen, in gevaar. Het zegt het volgende:

"Niemand zal wat voor handeling ook doen of laten doen, die in strijd is met de publieke gezondheid, met het fatsoen en de moraliteit of het schenden van de vrede, of iemand bekeren van het ene geloof naar een ander, of elke handeling die het geloof van een ander in gevaar brengt, dit zal strafbaar gesteld worden."

Daarmee zal het een criminele daad worden om over je geloof te spreken of om van geloof te vernaderen. Een verontrustende ontwikkeling.

turahi-news16 oktober j.l. is deze wet door President Bidhya Devi Bhandari ondertekend en dus in werking getreden. Dit ondanks diverse protesten vanuit de Nepalese samenleving, met name ook vanuit de kerken.

Lees meer hierover Nepal Christian News, Nepal Church (Religious Freedom in Nepal – Teetering on the Edge of a Precipice en Criminal Code 2074 Enacted by the President), en Christian Solidarity Worldwide.

Verkiezingen

De rook van de lokale verkiezingen is nauwelijks opgetrokken of de landelijke verkiezingen kondigen zich aan. Deze staan gepland voor 26 november en 7 december.

Bij de lokale verkiezingen zijn de Nepali Congress Party (NC) en de Maoisten als grootste uit de bus gekomen.

Voor de landelijke verkiezingen zijn de Communisten/Maoisten op veel plaatsen een soort van lijstverbinding aangegaan met andere linkse partijen en als antwoord hierop heeft de NC de Democratische Alliantie in het leven geroepen, waar zich al diverse kleine partijen bij aangesloten hebben.

 

 

 

 

Vandaag (maandag 18 september) is de derde en laatste ronde van de lokale verkiezingen. De vorige rondes werden op 14 mei en 28 juni gehouden.

De voorzitter van de kiescommissie (Ayodhi Prasad Yadav) moedigde de kiezers nog eens aan gebruik te maken van hun stemrecht om zo hun lokale bestuurders te kiezen. Op sommige plaatsen hadden er rond het middaguur al meer dan dan de helft van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht.

Mannen en vrouwen in gescheiden rijen, wachtend op hun beurt (My Republica)

Totaal zijn er vandaag ruim 2,6 miljoen stemgerechtigden die kiezen voor 6.627 lokale bestuurders. Hiervoor hebben zich 37,236 personen kandidaat gesteld. De stembureaus sluiten om 17.00 lokale tijd (13.15 Ned.tijd). Voor gehandicapten zouden speciale voorzieningen zijn getroffen.

Bejaarde dame wordt geholpen door politieagent (My Republica)

Lees meer hier in 'My Republica' en 'The Himalayan Times'. 

Vrouwen tonen hun stempas (The Himalayan Times)

 

Landslides in Pokhara op 2 juli j.l.

Gevolgen: Huizen zijn zwaar beschadigd, 4 slachtoffers en vele gezinnen zijn hun huis kwijt. O.a. Pabitra Church en omgeving zijn zwaar getroffen.

Pastor Kar Lama:

In de nacht van 1 op 2 juli was er bijna de hele nacht zware regenval waardoor er op verschillende plaatsen ernstige problemen ontstaan zijn.

Pabitra Church

Om 4 uur in de ochtend werd ik gebeld door Ram Rokaha die me vertelde dat er in Dharapani een grote aardverschuiving was geweest en dat ook de kerk zwaar getroffen was. Ik heb dit bericht aan anderen doorgegeven en vroeg in de morgen zijn Balkrishna, Hari, Ram en ik gaan kijken hoe het er voor stond.

We konden ter plekke niet over de landslide heen, die hele stukken weg en land weggeslagen had. In en buiten de kerk was het een grote modderbende.

De pastor van de kerk verteld dat ze om 00.30 een raar geluid hoorden. Ik ging buiten kijken en heb toen gelijk iedereen geroepen naar buiten te komen en een veilige plek te zoeken. Het was in het donker en door de zware regen moeilijk te zien waar we heen moesten vluchten.

Mijn vrouw hoorde een andere vrouw om hulp roepen. Ze vond haar midden in de modderstroom en probeerde haar er uit te trekken. Toen ze beiden om hulp riepen ben ik naar ze toegerend en heb ik ze beiden uit de modder kunnen trekken. Ze zaten allebei al tot hun middel vast in de prut.

     Er waren hier ook 11 families die hier tijdelijk woonden, slachtoffers van de aardbeving 2 jaar geleden. Ze hadden hier een tijdelijk en 'veilig' onderkomen gevonden. We hebben ze geholpen om een nieuwe schuilplaats te maken. De meeste van hen zijn christenen.

Onderweg kwamen we meer mensen tegen die volslagen in paniek waren. Het bleek dat hun huis ook getroffen was. We kregen ook een telefoontje van pastor David Tamang. Hij vertelde dat vlakbij in Simpany ook een landslide was geweest, door de zware regen was een riviertje buiten zijn oevers getreden. Het was een verschrikkelijke en hartverscheurende situatie. De stroom water en modder verwoestte een stuk muur, deuren en ramen van het huis.

Er woonden daar 4 families die op dat moment sliepen. Toen een vrouw om hulp riep, ze zat tot haar middel vast in de modder, heeft de buurman haar geholpen. Met een stuk touw heeft hij haar er uit kunnen trekken. Andere gezinsleden konden op eigen gelegenheid er uit komen. Alles in het huis is bedekt onder modder en stenen en vuil. Een buurman heeft een gat in de muur van het huis moeten maken, zodat aan de andere kant water en modder er weer gedeeltelijk uit konden stromen. Hierdoor konden er mensen gered worden uit het huis.

Ook bij Naya Gaun waren er problemen. Door de hevige regenval ontstond er een landslide die een deel van het terrein van Green Pastures Hospital heeft meegenomen. De grond die niet meegegaan is zit vol scheuren.

In de loop van de dag konden we voor eten en dekens voor de slachtoffers zorgen. Later die middag hebben we (Asal Chhimikee Nepal) een spoedvergadering gehad met het Chief District Office om te zien hoe we verder zouden kunnen helpen. We zijn in ieder geval al gevraagd om de getroffen plekken te helpen stabiliseren zodat dit niet verder kan gaan. Dit gebeurt met z.g. gabion boxes, kooien van een soort kippengaas, die gevuld worden met stenen (deze worden bij ons soms als tuinafscheiding gebruikt, in Nepal veel om aardverschuivingen te stabiliseren of te voorkomen).

Verder zijn in ieder geval nodig:

Eten en kookvoorzieningen (o.a. gas)

Gabion boxen (200)

Dekens voor 50 families

Golfplaten voor tijdelijke onderkomens voor 25 families

Hulp bij reparen brug

Voor dit alles is een bedrag van ca. 15.000 Euro nodig. Giften hiervoor kunnen via de stichting overgemaakt worden onder vermelding van "landslide Pokhara".

Bid ook voor de slachtoffers!

Meer foto's zijn HIER te vinden.

Aldus een rapport dat ik hierover ontving van ACN. Ook de foto's zijn van ACN.

 

Laatste nieuws over de verkiezingen

De 2e fase van de lokale verkiezingen is over het algemeen rustig verlopen. De uitslagen lopen ongeveer parallel aan de uitslagen van de 1e fase: Winst voor CPN-UML Met als goede tweede Nepali Congress en daar ver achter Maoist Center als volgt:

  • CPN-UML burgermeesters 151, loco-burgermeesters 175
  • NC burgermeesters 122, loco-burgermeesters 104
  • CPN Maoist Center burgermeesters 38, loco-burgermeesters 38
  • De overige partijen hadden 8 of minder verkozen mensen.

 

De derde fase van deze lokale verkiezingen zal plaatsvinden op 18 september a.s.

 

 

 

Koningshuis uitgemoord.

Ik kan het me nog goed herinneren. Vandaag precies 16 jaar geleden werd de koninklijke familie van Nepal vermoord. Koning Birendta Shah, zijn vrouw Aishwarya, 2 zoons, hun dochter en andere leden van de koninklijke lieten het leven.

Ik zat in Kathmandu op dat moment en ik kan me nog goed herinneren dat het heel onwezenlijk aanvoelde, dat kon toch niet? Toch was het helaas waar en net als ikzelf verkeerde het hele land in shock. Niemand kon geloven dat het echt waar was.

Deze moordpartij, waarvan officieel gezegd wordt dat het een zoon van de koning was die dit gedaan heeft, maar waarvan heel veel mensen denken dat er iemand anders achter zat, heeft een keerpunt in de geschiedenis van Nepal ingeluid.

Koning Birendra was een populaire koning. Hij was een vrij flexibele koning, onder wiens regering in 1990 o.a. een begin is gemaakt met het herstel van de democratie in Nepal. Van zijn broer Gyanendra kan dat niet gezegd worden. Hij zou de laatste koning van Nepal worden. Nadat hij zijn vermoorde broer was opgevolgd, heeft hij geprobeerd om alle macht naar zich toe te trekken, wat hem duur is komen te staan. Dat betekende einde koninkrijk en het begin van de republiek Nepal!

Zestien jaar geleden en van grote betekenis voor de geschiedenis van dit mooie land. En ook nu vandaag de dag nog doen allerlei samenzweringsverhalen over deze gebeurtenis de ronde. Echt helder is het nooit geworden wat er toen is gebeurd.

LOKALE VERKIEZINGEN FASE 1

Vandaag is de eerste ronde van de lang verwachte lokale verkiezingen geweest. Dit zijn de eerste lokale verkiezingen sinds Nepal een democratische federale republiek is geworden.

De stembureaus gingen om 7 uur lokale tijd open. De laatste lokale verkiezingen waren in 2002. Totaal mogen er 4.956.925 Nepalezen hun stem uitbrengen. Dit gebeurt in 6.642 stembureaus. Gestemd wordt er o.a. voor een voorzitter en vice-voorzitter voor de gemeente/dorpsraden, een burgermeester en een loco-burgermeester en o.a. voor  vrouwelijke afgevaardigden vanuit de Dalit gemeenschap.

Het gaat in het totaal om 283 stads-/dorpsbesturen. 49.337 mensen hebben zich kandidaat gesteld, waaronder 169 vrouwen. De tweede ronde in de provincies 1, 2, 5 en 7 zal plaatsvinden op 14 juni. De overheid heeft 64.000 politiemensen en 31.000 soldaten ingezet om alles in goede banen te leiden.

In de rij voor het stembureau

Beveiliging aan het werk

Volgens de laatste exit polls heeft minimaal 71% van het aantal stemgerechtigden hun stem uitgebracht.

 

Terugblik Kerst

Op veel plaatsen is er weer op uitbundige wijze kerst gevierd, voor de meeste Nepalese kerken de gelegenheid om buren en vrienden uit te nodigen.

Ook in Naya Gaun Church was het weer overvol. Een paar dagen ervoor werd er samen met de andere kerken in Pokhara een grote Kerst-ralley gehouden, een optocht door het drukste deel van de stad waar duizenden christenen aan deelgenomen hebben. Aan het eind werd in het centrum van Pokhara een dienst gehouden met veel muziek en dans en natuurlijk ook de kerstboodschap.

De avond voor kerst was er een soort sing-in buiten bij de kerk (zie foto) .

Update Odare

Goed nieuws uit Odare! Na de kerst is men begonnen met de bouw van het kerkje dat tijdens de aardbeving bijna 2 jaar geleden helemaal verwoest werd. Dit zal nog wel enige maanden in beslag nemen, omdat het grootste deel van de bouw door de gemeenteleden zelf gedaan wordt.

Verkiezingen

Zondag 14 mei a.s. staan voor het eerst in 20 jaar verkiezingen voor de lokale overheid (gemeente en district) gepland. Door de burgeroorlog en de politieke onzekerheid daarna zijn er sinds 1997 geen lokale verkiezingen meer gehouden. Bid hier s.v.p. voor dat alles in goede orde mag verlopen.

Na het in werking treden van de nieuwe grondwet zijn op verschillende plaatsen in Nepal acties geweest tegen religieuze minderheden, vooral de christelijke gemeenschap moet het daarbij ontgelden.

Het gaat hier vooral om christelijke families die de zorg op zich genomen hebben voor kinderen uit arme gezinnen, wat ze doen zonder hulp van buiten af. Dit gebeurt heel veel op een heel informele manier, dat is gelijk ook het zwakste punt van de christelijke gemeenschap. Juist hierop probeert de overheid hen aan te pakken.

Gisteren is Chinimaya Blown, een christelijk sociaal werker gearresteerd en gevangen gezet. Zij wordt beschuldigd van het onder druk bekeren van deze kinderen tot het christelijk geloof. Tegelijkertijd is de pastor van de Jerusalem Antioch Church op borgtocht (50.000 roepies) vrijgelaten. Beiden waren in eerste instantie op 23 juni gearresteerd door de politie in Lalitpur omdat ze arme kinderen hielpen.

Chinimaya gaf leiding aan de Maya Aanath Ashram in Dhankuta maar het lukte haar niet om haar registratie op tijd te vernieuwen. Daarom is zij gearresteerd en zijn sommige kinderen teruggestuurd naar huis, anderen zijn tijdelijk onder de hoede gebracht van een kerk in Kathmandu. Vanwege dat laatste wordt ze ervan beschuldigd onder dwang hindoe kinderen vanuit hun dorp meegenomen te hebben en ze ook te dwingen mee te doen aan Christelijke gebedsdiensten.

Beiden worden ze beschuldigd van mensenhandel en van het bekeren van mensen.

Bijna tegelijkertijd arresteerde de politie van Bharatpur Pratik Sunar en zijn vrouw omdat ze kinderen opvangen zonder over de noodzakelijke documenten te beschikken en omdat ze Bijbels aan de kinderen uitdeelden. Zij zorgden voor het levensonderhoud en de scholing voor 8 arme kinderen. De politie vond een Bijbel die aan Pratik toebehoorde.

Na protesten van lokale leiders is zijn vrouw vrijgelaten maar Pratik zit nog steeds gevangen. Deze 'incidenten' laten duidelijk zien dat zelfs als je het kunt geen armen mag helpen.

Er zijn al meerdere soortgelijke incidenten gemeld, waarbij ook vermeld moet worden dat de lokale bevolking het vaak voor deze broeders en zusters opneemt!

Gebedspunten:

• Voor Chinimaya, zij is 62 en heeft diabetes, zij zit gevangen.

• Voor haar dochter en hun verwanten.

• Voor alle (14) kinderen die zij onder hun hoede hadden en nu elders zijn ondergebracht.

• Voor pastor Hari en zijn kerkleden.

• Voor de advokaat Ganesh Shrestha die zich aan het voorbereiden is om hen te verdedigen.

• Voor Pratik Sunar en zijn vrouw en de 8 kinderen die zij onder hun hoede hebben.

• Voor de rechtszaak waarvan de 1e zitting gepland staat voor 1 augustus.

• Bid ook voor alle organisaties met een Christelijke signatuur. De oude regering heeft besloten geen ruimte te geven aan organisaties die werken vanuit een geloof.

• Ook voor de Christelijke internetmedia in Nepal.

• Eenheid onder de Christenen.

Het allerlaatste nieuws is dat de regering (UML/Maoïsten) van Nepal gisteren (24 juli) gevallen is en waarschijnlijk vervangen zal worden door een regering gevormd door de Nepali Congress Party en de Maoïsten. De Christenen zien dit als een gebedsverhoring!

Pagina 1 van 2