INLOGGEN


Veel slachtoffers

De tijd van mei tot oktober is al sinds jaar en dag de tijd van de regen. Hier leest u meer over de situatie op dit moment in My Republica en in een Australische krant. Er zijn alleen in Nepal al minstens 90 doden te betreuren.

ACN

foto uit Himalayan Times

Asal Chimekee Nepal is al druk bezig om hulp te kunnen bieden aan de getroffen gebieden, hieronder een oproep van hen:

Beste mensen,

Een korte update over de overstromingen in de Terai:

Op 27 juli hebben we een gesprek gehad met de Chief District Officer CDO), de lokale overheid en het Rode Kruis. Kerkleiders zijn samengekomen om hierover te praten en te bidden. We hebben een onderzoek gedaan naar wat nodig is om te helpen, leveranciers geselecteerd. Voor de huidige noodzakelijke hulpverlening zijn voldoende fondsen aanwezig.

Planning voor 28 juli: Toestemming verkrijgen van de CDO en van het District Disaster Response Committee (DDRC). De noodzakelijke goederen naar de lokale kerk brengen om daar in te pakken. Informatie verzamelen van de lokale overheid.

Planning voor 29 juli: Distributie van de noodpakketten.

Toen we van Pokhara kwamen bleek de weg vlak bij Butwal geblokkeerd te zijn. Ter plaatse waren 6 huizen meegesleept in de aardverschuiving, waarvan 3 van lokale Christenen. Een meisje van 14 kwam onder het puin terecht en heeft het niet overleefd. Een man die meegesleept werd zag kans een kabel vast te grijpen en zo hemzelf en zijn dochtertje te redden.

Verzoek:

Het weer verslechterd nog verder - gebed gevraagd.

We blijven verzoeken om hulp krijgen uit het oosten van Nepal, waar hele stukken onder water staan. In Salyan kwamen alleen al 30 mensen om bij een aardverschuiving - gebed gevraagd.

Hartelijk dank voor alle giften. Bid dat we flexibel en wijs zijn om daar hulp te geven waar het het meest nodig is.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en gebed,

Raju

 

De regering heeft een commissie in het leven geroepen die er voor moet gaan zorgen dat dorpen, die op nu gevaarlijke plaatsen liggen binnen 15 dagen naar een veilger plek verplaatst worden (zie online khabar, Engelstalig).

De commissie bestaat uit politici en geologen, die inmiddels een rapport uitgebracht hebben over de gevaarlijke gebieden. De vice-premier Bamdev Gautam, tevens minister van Binnenlandse Zaken zit de commissie voor.

Alles bij elkaar gaat het om 30 dorpen in 18 districten.