INLOGGEN


In het laatste artikel vertelde ik dat de nieuwe wetgeving nog niet veel effect lijkt te hebben, gisteren ontving ik een bericht dat helaas het tegendeel aangeeft. Vanuit betrouwbare bron hoorde ik dat er de afgelopen maanden verschillende incidenten geweest zijn, voorzover ik heb begrepen vooral in meer afgelegen gebieden:

In maart

Werd er in het district Dhading een kerkje in brand gestoken, weer opgebouwd en opnieuw in brand gestoken.

Werden twee Christen vrouwen en een meisje beschuldigd van evangelisatie en het aanzetten tot het vernielen van afgodsbeelden. Ze werden gearresteerd en na een week weer op borgtocht vrijgelaten.

In april

Werden twee Christenen en twee Hindoes gearresteerd omdat ze rundvlees gegeten zouden hebben.

Werden op een andere plaats twee Christenen gearresteerd omdat ze geprobeerd zouden hebben anderen te bekeren tot het Christelijk geloof. Ze werden na een paar dagen weer vrijgelaten. Ook ontving hun kerk bedreigingen dat hun kerk verwoest zou worden als ze niet stopten.

In mei

Werd een hindoepriester gearresteerd die op het punt stond naar India te vluchten. Hij had voorgewend beschoten te zijn door Christenen. Zijn doel was om hierdoor een oproer tegen de Christenen te veroorzaken om hierdoor weer een stap dichter bij de terugkeer naar Nepal als Hindoestaat te komen.

Werden 3 vrouwen gearresteerd omdat ze een vrouw wilden bekeren.

Brandstichting in een katholieke kerk

75-jarige voorganger ten onrechte veroordeeld tot 10 jaar gevangenis (misbruik).

Brandstichting in een kerk, het vuur kon gelukkig tijdig met hulp van de politie gedooft worden.

Zes personen gearresteerd omdat ze een openluchtdienst hielden. Zij zitten nog vast.

Brandstichting in een andere kerk waar net een jeugdconferentie geweest was, een deel van het interieur is zwaar beschadigd.

GEBED

Bid s.v.p. voor de kerk in Nepal en in het bijzonder voor hen die hier mee te maken hebben/krijgen. Bid vooral voor vergevingsgezindheid, voor  gebed en voor eensgezindheid onder de christenen (zoals gevraagd wordt door één van de voorgangers).ie hier ook een bericht in WorldWatchMonitor.

N.B. Om veiligheidsredenen zijn namen en plaatsen weggelaten (bekend bij de webmaster).

 

 

Enige tijd geleden heb ik al gemeld dat er een nieuwe wet is aangenomen die de oorspronkelijke godsdienst moet beschermen. Deze nieuwe wet brengt de vrijheid van godsdienst en het recht om dat ook in je leven tot uitdrukking te brengen, in gevaar. Het zegt het volgende:

"Niemand zal wat voor handeling ook doen of laten doen, die in strijd is met de publieke gezondheid, met het fatsoen en de moraliteit of het schenden van de vrede, of iemand bekeren van het ene geloof naar een ander, of elke handeling die het geloof van een ander in gevaar brengt, dit zal strafbaar gesteld worden."

Daarmee zal het een criminele daad worden om over je geloof te spreken of om van geloof te vernaderen. Een verontrustende ontwikkeling.

turahi-news16 oktober j.l. is deze wet door President Bidhya Devi Bhandari ondertekend en dus in werking getreden. Dit ondanks diverse protesten vanuit de Nepalese samenleving, met name ook vanuit de kerken.

Lees meer hierover Nepal Christian News, Nepal Church (Religious Freedom in Nepal – Teetering on the Edge of a Precipice en Criminal Code 2074 Enacted by the President), en Christian Solidarity Worldwide.

Verkiezingen

De rook van de lokale verkiezingen is nauwelijks opgetrokken of de landelijke verkiezingen kondigen zich aan. Deze staan gepland voor 26 november en 7 december.

Bij de lokale verkiezingen zijn de Nepali Congress Party (NC) en de Maoisten als grootste uit de bus gekomen.

Voor de landelijke verkiezingen zijn de Communisten/Maoisten op veel plaatsen een soort van lijstverbinding aangegaan met andere linkse partijen en als antwoord hierop heeft de NC de Democratische Alliantie in het leven geroepen, waar zich al diverse kleine partijen bij aangesloten hebben.

 

 

 

 

Terug in de tijd. Dat is de wet die onlangs door het parlement van Nepal is aangenomen. In deze wet worden religieuze minderheden (dus ook de christenen) ten achter gesteld op straffe van gevangenschap.

Christenen (en ook andere geloofsgroepen) mogen niet meer vrijelijk over hun geloof vertellen. Deze wet is tot stand gekomen onder druk van Hindoe-groepen in Nepal en India. Desondanks blijven de christelijke leiders in Nepal optimistisch. Door de geschiedenis van de kerk in Nepal heen heeft men geleerd met dit soort situaties om te gaan.

Lees hier meer in een artikel van 'Mission Network News'.  

 

 

Na het in werking treden van de nieuwe grondwet zijn op verschillende plaatsen in Nepal acties geweest tegen religieuze minderheden, vooral de christelijke gemeenschap moet het daarbij ontgelden.

Het gaat hier vooral om christelijke families die de zorg op zich genomen hebben voor kinderen uit arme gezinnen, wat ze doen zonder hulp van buiten af. Dit gebeurt heel veel op een heel informele manier, dat is gelijk ook het zwakste punt van de christelijke gemeenschap. Juist hierop probeert de overheid hen aan te pakken.

Gisteren is Chinimaya Blown, een christelijk sociaal werker gearresteerd en gevangen gezet. Zij wordt beschuldigd van het onder druk bekeren van deze kinderen tot het christelijk geloof. Tegelijkertijd is de pastor van de Jerusalem Antioch Church op borgtocht (50.000 roepies) vrijgelaten. Beiden waren in eerste instantie op 23 juni gearresteerd door de politie in Lalitpur omdat ze arme kinderen hielpen.

Chinimaya gaf leiding aan de Maya Aanath Ashram in Dhankuta maar het lukte haar niet om haar registratie op tijd te vernieuwen. Daarom is zij gearresteerd en zijn sommige kinderen teruggestuurd naar huis, anderen zijn tijdelijk onder de hoede gebracht van een kerk in Kathmandu. Vanwege dat laatste wordt ze ervan beschuldigd onder dwang hindoe kinderen vanuit hun dorp meegenomen te hebben en ze ook te dwingen mee te doen aan Christelijke gebedsdiensten.

Beiden worden ze beschuldigd van mensenhandel en van het bekeren van mensen.

Bijna tegelijkertijd arresteerde de politie van Bharatpur Pratik Sunar en zijn vrouw omdat ze kinderen opvangen zonder over de noodzakelijke documenten te beschikken en omdat ze Bijbels aan de kinderen uitdeelden. Zij zorgden voor het levensonderhoud en de scholing voor 8 arme kinderen. De politie vond een Bijbel die aan Pratik toebehoorde.

Na protesten van lokale leiders is zijn vrouw vrijgelaten maar Pratik zit nog steeds gevangen. Deze 'incidenten' laten duidelijk zien dat zelfs als je het kunt geen armen mag helpen.

Er zijn al meerdere soortgelijke incidenten gemeld, waarbij ook vermeld moet worden dat de lokale bevolking het vaak voor deze broeders en zusters opneemt!

Gebedspunten:

• Voor Chinimaya, zij is 62 en heeft diabetes, zij zit gevangen.

• Voor haar dochter en hun verwanten.

• Voor alle (14) kinderen die zij onder hun hoede hadden en nu elders zijn ondergebracht.

• Voor pastor Hari en zijn kerkleden.

• Voor de advokaat Ganesh Shrestha die zich aan het voorbereiden is om hen te verdedigen.

• Voor Pratik Sunar en zijn vrouw en de 8 kinderen die zij onder hun hoede hebben.

• Voor de rechtszaak waarvan de 1e zitting gepland staat voor 1 augustus.

• Bid ook voor alle organisaties met een Christelijke signatuur. De oude regering heeft besloten geen ruimte te geven aan organisaties die werken vanuit een geloof.

• Ook voor de Christelijke internetmedia in Nepal.

• Eenheid onder de Christenen.

Het allerlaatste nieuws is dat de regering (UML/Maoïsten) van Nepal gisteren (24 juli) gevallen is en waarschijnlijk vervangen zal worden door een regering gevormd door de Nepali Congress Party en de Maoïsten. De Christenen zien dit als een gebedsverhoring!

In de Nepalese pers duiken steeds meer berichten op waarin de christelijke leiders vals beschuldigd worden (aldus een bericht in 'Worthy News').