INLOGGEN


De moesson is dit jaar anders dan anders. Dat er regen valt en dat het warm is, is normaal in deze tijd. Wat niet normaal is zijn de hoeveelheden regen. De afgelopen 30 jaar is het niet zo erg geweest als nu.

De afgelopen 2 weken is er zoveel regen gevallen dat er op veel plaatsen in het zuiden problemen zijn ontstaan. Rivieren stromen over, rijstvelden worden verwoest, landslides hebben al veel huizen verslonden en helaas zijn er ook al veel dodelijke slachtoffers te betreuren. De voorlopige schatting op dit moment al meer dan 130, maar er worden nog veel personen vermist.

Daarnaast hebben duizenden mensen hun huis of hut verloren. Oogsten gaan verloren en er dreigen ziekte-epidemien (lees hier). Gewonden kunnen nauwelijks geholpen worden, stoffelijke overschotten kunnen door de overstromingen niet begraven of gecremeerd worden.

Voor de situatie in en rond Pokhara zijn een paar mooie giften binnengekomen, die inmiddels door ACN (de diakonale/sociale tak van de gezamenlijke kerken in Pokhara) al gebruikt zijn om hulp te bieden. Nu is ACN ook actief in het centrale en westelijke gedeelte van de Terai. Giften daarvoor zijn welkom!

De hulp komt ook maar moeizaam op gang. De overheid heeft weliswaar alle medewerking toegezegd, maar alle hulp MOET en KAN alleen maar met toestemming van de overheid (lees hier meer). Bureaucratie staat ook hier snelle en adekwate hulpverlening in de weg.

Eén van de problemen waar hulpverleners mee te maken krijgen is het feit dat er sinds de aardbeving 2 jaar geleden veel wegen en dorpen van plaats veranderd zijn (zie dit artikel in het AD). Via het Rode Kruis kunnen we vanuit Nederland helpen om hier iets aan te doen (zie hier).

De foto's zijn afkomstig van ACN.

Wilt u helpen, dan kan dat door een gift te storten op onze rekening t.b.v. moesson slachtoffers (IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn )

 

De problemen met het Madhesi Front en met India zijn nog steeds niet opgelost en een oplossing lijkt nog ver weg. Af en toe gaan er een paar grensposten (even) open, maar er is nog steeds een chronisch tekort aan diverse grondstoffen en brandstoffen. Het blijft nijpend en onzeker.

Door alle politieke  problemen heen zouden we bijna de gevolgen van de verschrikkelijke aardbevingen in april dit jaar vergeten. Er is nog steeds veel hulp nodig, mensen wonen nog in tenten of primitieve hutjes en ook kerken moeten nog herbouwd of gerepareerd worden. De actie voor het kerkje in Odare loopt nog steeds, ongeveer de helft van het benodigde bedrag is bijna binnen.

Daarnaast is ook de Christelijke gemeenschap in Pokhara niet bij de pakken neer gaan zitten, getuige onderstaande foto's van het uitdelen van o.a. voedsel in Bichhet, Dhading door Asal Chhimekee Nepal.

Ook vermeldenswaard is de feestelijke opening van een Oorkliniek in Pokhara (zie foto's hieronder}. 

Dit nieuwe ziekenhuis is een activiteit van de zendingsorganisatie International Nepal Fellowship en is gevestigd in het Green Pastures Hospital.

Het leven gaat door in Nepal, ondanks alle problemen. De eerste tankwagens met brandstof uit China zijn in Nepal aangekomen, maar de weg die zij moeten rijden is niet makkelijk. Madhesi Front praat wel met de regering en praat niet met de regering (lees hier meer) en India blijft zich bemoeien met de interne aangelegenheden van Nepal. Het is op sommige plaatsen langs de grens met India nog steeds erg onrustig (situatie in Birganj).

Wilt u nog meehelpen aan de leniging van de nood in Nepal dan kan dat via ons IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Zeist  onder vermelding van 'aardbeving' of 'kerkje' (zie ook eerdere berichten hierover). 'Hope for Nepal' is Anbi erkend.