INLOGGEN


Sneeuw in Ghorka - tenten storten in

Op veel plaatsen in de bergen van het Ghorka district zijn door hevige sneeuwval grote problemen ontstaan. In dit gebied, bij het epicentrum van de grote beving vorig jaar, wonen duizenden mensen in tijdelijke behuizingen die niet op sneeuwval berekend zijn.

Geschat wordt dat er minstens 60.000 mensen nog in tenten of andere primitieve tijdelijke behuizingen wonen. Veel daarvan hebben het begeven onder de sneeuwval.

  Foto uit het getroffen gebied (My Republica)

Lees meer hierover in My Republica en de Himalayan Times.

ACN (de diakonale tak van de kerken in Pokhara) is door de lokale overheid benaderd voor hulp. Sinds de aardbeving zijn de kerken in Pokhara nauw betrokken geweest bij de hulpverlening in het getroffen gebied. Hieronder de (vertaalde) brief die ik van hen ontving:

"Beste broeders en zusters,

Mede namens PCC/ACN (Pokhara Christian Community en Asal Chhimekee Nepal) wil ik u vragen om hulp om levens te redden.

We zijn door de CDO (Hoofd van het district) en andere autoriteiten gevraagd hulp te verlenen wegens de noodsituatie die ontstaan is door de zware sneeuwval en harde wind. Hierdoor hebben veel tijdelijke verblijfplaatsen van al zwaar getroffen slachtoffers van de aardbeving het begeven. Hieronder een samenvatting van feiten die vandaag in het nieuws waren:

• In 7 dorpen in het noorden van het Ghorka district is sinds zaterdag bij een harde wind meer dan 30 cm sneeuw gevallen. Het gaat om Barpak, Laprak, Gumda, Kerauja, Uhiva en Sirdibas.

• Deze dorpen liggen ca 35 km verwijderd van het districtshoofdkantoor. De verbindingen zijn verbroken.

• Tijdelijke behuizingen die al niet in goede staat waren hebben het door het gewicht van de sneeuw en de harde wind begeven. De temperatuur is gezakt tot 15 graden onder nul. Er staat een koude wind en het water bevriest.

• Vooral bejaarden en kinderen zijn bang voor de gevolgen. Het vee loopt ook gevaar te sterven door de kou.

• Met vuurtjes probeert men nog een beetje warmte op te doen.

Het leiderschap van PCC/ACN heeft besloten actie te ondernemen om levens te redden. Hiervoor is het volgende plan gemaakt:

• Extra dekens verstrekken aan 2000 huishoudens.

• Voor extra dekens, warme kleding en het brengen hebben we US$ 140.000 nodig. Aan toezeggingen is al bijna de helft binnen. US$ 75.000 is er nog nodig.

• Al het werk hiervoor zal door vrijwilligers uit de kerken in Pokhara gedaan worden.

• We doen ons best om via ons netwerk in Kathmandu, Butwal en andere plaatsen voldoende materiaal te vinden.

• Ook de kerkleiders worden in dit alles nauw betrokken.

Ons verzoek is: Bid s.v.p. hiervoor en help ons waar mogelijk.

Hoogachtend,

Raju Adikhari (director ACN)

Ook 'Hope for Nepal' wil hieraan meewerken. Giften hiervoor kunnen o.v.v. 'sneeuw' overgemaakt worden naar het hiernaast genoemde Ibannummer. Maar ook gebed is heel erg nodig.

POLITIEK

Het is niet altijd duidelijk hoe dingen werken in Nepal, maar het is wel duidelijk dat langzaam maar zeker de situatie zich begint te normaliseren. De meeste grensdoorgangen zijn weer open, op de belangrijkste en grootste na. Waar auto en motor bezitters eerst 1x per maand konden tanken, is dit inmiddels 1x per week geworden. Hieronder een rij wachtende auto's (die al een dag ervoor in de rij gezet worden) voor een tankstation. Dit geldt voor benzine, diesel en gas.

Politiek gezien is er (nog) geen oplossing. Maar waar er weken lang alleen maar berichten waren van slecht afgelopen vergaderingen met het Madhesi Front, zijn er nu al 2 dagen achtereen positieve berichten over meetings van een taskforce die gevormd wordt door de drie grote partijen en het Madhesi Front. Zal iedereen hier zonder gezichtsverlies uit komen?

KERK

Afgelopen zaterdag is officieel het kerkje in Dhantar, waar we eind 2014 actie voor gehouden hebben,in gebruik genomen. Wat zijn onze broeders en zusters daar blij met hun nieuwe onderkomen. Dit alles vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst waar ook mensen uit de gemeenschap van Dhantar bij uitgenodigd waren.

Na afloop werd er samen onder een heerlijk middagzonnetje gegeten. Het was een feest om er bij te mogen zijn. Hieronder een paar foto's hiervan:

Zo zag het er van binnen uit

En zo van buiten.

 

Alle aanwezigen voor het nieuwe kerkje

 

Er waren ook afgevaardigden uit de gemeenschap en uit de kerkjes van Odare, Pokhara en Kaireni

Lekker en gezellig eten met elkaar na afloop. Alle gasten bleven tot het einde!


 

 

Gelezen: 2769 keer