INLOGGEN


DE AARDBEVING - 1 JAAR LATER.

Het is inmiddels een jaar geleden dat Nepal getroffen werd door een 7.8 aardbeving. Nu een jaar later zijn er in Nepal zijn nog steeds miljoenen mensen zonder fatsoenlijk huis. Hieronder een aantal feiten over de aardebeving en de herstelwerkzaamheden. (Bekijk ook deze video van de World Bank)

SLACHTOFFERS: 8.959 hebben als gevolg van de aardbeving het leven verloren en 22.303 mensen liepen verwondingen op.

VERWOESTE WONINGEN: Meer dan 1.000.000 huizen zijn door de aardbeving ernstig beschadigd. 776.895 zijn onherstelbaar beschadigd en 298.998 huizen zullen gerepareerd moeten worden.

HISTORISCHE PLAATSEN: 131 monumenten zijn gereduceerd tot een hoop puin. 560 monumenten zullen gerestaureerd moeten worden. Op sommige plaatsen in de Kathmandu vallei is men met het herstel begonnen, officiële instanties zeggen dat het jaren zal duren voor alles weer in oorspronkelijke staat is teruggebracht.

GEZONDHEIDSZORG: 1.227 gezondheidsposten zijn beschadigd door de aardbeving. Zij zijn van levensbelang voor de afgelegen gebieden. Tot nu toe zijn 40 posten herbouwd, terwijl men op 100 andere plaatsen bezig is met de herbouw.

SCHOLEN: Door de aardbeving zijn bijna 8.000 scholen dusdanig beschadigd dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Hierdoor kunnen bijna 1.000.000 kinderen niet naar school. Een handvol gebouwen is tot nu toe hersteld dan wel herbouwd. Op de meeste plaatsen kan alleen les gegeven worden in primitieve bamboehutten of golfplaten gebouwtjes.

ECONOMIE: De totale verliezen vanwege de aardbeving bedragen ongeveer 7 miljard euro. De verwachting is dat de Nepalese economie dit jaar 1,5% zal groeien, de laagste groei sinds 2007 (aldus de Asian Development Bank).

BUITENLANDSE HULP: Internationale donors hebben totaal ongeveer 4 miljard euro aan steun toegezegd. Maar de National Reconstruction Authority die verantwoordelijk is voor de verdeling van het geld, werd pas in december opgezet. Tot nu toe is er ongeveer 1,8 miljard van de toegezegde hulp gebruikt.

UITGEKEERDE HULP: Alhoewel de regering voor elk getroffen gezin bijna 2.000 euro heeft toegezegd voor de herbouw van hun huizen, hebben tot nu toe slechts 641 families werkelijk geld ontvangen, een eerste uitkering van ongeveer 500 euro.. Anderen die al wat gekregen hebben kregen niet meer dan ongeveer 250 euro per gezin.

HOE IS HET NU MET DE SLACHTOFFERS: Het Internationale Rode Kruis schat dat er nog ongeveer 4.000.000 mensen in tijdelijke onderkomens wonen. Volgens de overheid zijn 113.384 familie teruggekeerd naar hun huizen, die eigenlijk onbewoonbaar zijn en gevaar lopen verder in te storten. Meer dan 31.000 slachtoffers hadden genoeg van het wachten op de overheid en hebben zelf zo goed en zo kwaad als dat ging hun huizen herbouwd.

(Bron: The West Australian)

Ook in het AD verscheen gisteren een lezenswaardig artikel (klik hier).

Overigens moet nog wel vermeld worden dat vele kleine organisaties hulp gegeven hebben via met name de kerken in Pokhara en Kathmandu. Vooral de diakonale organisatie ACN (van de samenwerkende kerken in Pokhara) heeft zich daarin onderscheiden en is nog steeds actief. De christenen zijn hier heel actief mee bezig.

DE NIEUWE GRONDWET EN VRIJHEID VAN GODSDIENST.

Sinds de komst van de nieuwe grondwet worden door sommige groeperingen pogingen gedaan om de vrijheid van godsdienst ingeperkt te krijgen ten faveure van het hindoeïsme.

Het Religious Liberty Forum Nepal, opgericht en voorgezeten door pastor Tanka Subedi zet zich in om voor de belangen van Christenen en andere minderheidsgroeperingen in Nepal op te komen. Tanka is al jaren voorganger van een kerk in Kathmandu. Hier kunt u hem volgen op Twitter en op Facebook.

Zo wil men terug naar een evangelisatieverbod en een verbod op verandering van geloof! Waar in voorgaande jaren er elke keer weer door de pers aandacht gegeven werd aan de christelijke feestdagen (zoals kerst en Pasen), is dat de laatste maanden nagenoeg verdwenen. Tijdens Pasen werd helemaal niets meer vermeld (voor zover ik dat heb kunnen nagaan) en tijdens de Kerst was dat minimaal.

Positief was tijdens de kerst dat het niet meer zo zeer ging om het kerstmannetje en cadeaus, maar dat in één van de kranten een artikel verscheen over de werkelijke betekenis van kerst. Overigens hebben tegenstanders van de christelijke feestdagen een eerste succesje geboekt. Waar een aantal jaren geleden kerst tot officiële nationale feestdag voor iedereen werd benoemd, is dat nu gelimiteerd voor alleen christenen.

Een paar weken geleden heeft pastor Tanka hierover een gesprek gehad met de minister van Binnenlandse Zaken in Nepal.

Volgens een bericht in de Nepali Times zou de regering van India in de persoon van premier Modi officiel opdracht hebben gegeven om de onofficiele blokkade van de grensposten met Nepal weg te nemen. Premier Modi was net teruggekeerd van een bezoek aan een vergadering van de Verenigde Naties. Bij die vergadering heeft de vertegenwoordiger van Nepal officieel de tegenwerking van India aan de kaak gesteld.

De Nepalese ambassadeur in Delhi, Upadhyay, heeft medegedeeld dat Indiase officials er in toegestemd hebben dat de gestrande vrachtwagens bij de grens weer doorgelaten mogen worden. De douane zal dag en nacht werk hebben om de gestrande vrachtwagens allemaal over de grens te krijgen.

Het lijkt er toch heel sterk op dat de grensovergangen geblokkeerd werden nadat de nieuwe grondwet aangenomen was. De Nepalese regering heeft daarbij eisen van de Indiase regering genegeerd. Twee weken lang zijn de grenzen dicht geweest. India beweert dat gedaan te hebben vanwege de politieke onrust in Nepal.

Lees hier het hele artikel en de commentaren in de Nepali Times. Op de foto (EKantipur) lange rij wachtende trucks bij de grens.

 

MADHESI FRONT

Terwijl een groot deel van het land blij is dat de nieuwe grondwet er eindelijk is, blijft het in de Terai aan de grens met India nog steeds onrustig. Het Madhesi Front heeft nieuwe acties aangekondigd en er zijn berichten dat India zich ook met de situatie bemoeit.

In de tussentijd wordt er op de achtergrond koortsachtig naar een oplossing gezocht voor de impasse, maar tot nu toe hebben gesprekken met het Madhesi Front niets opgeleverd.

Protesten Madhesi FrontINMENGING INDIA

Volgens een bericht in de Nepali Times zou India niet blij zijn met de nieuwe grondwet en een aantal eisen neergelegd hebben. Zo zijn ze het o.a. niet eens met de indeling van de provincies in het zuiden en ze staan daarmee achter het Madhesi Front en de Tharu leiders.

NIEUWE BLOKKADES

Madhesi Front en de Tharu's hebben aangekondigd alle verbindingen met Kathmandu te blokkeren, zodat de aanvoer van materiaal vanuit India naar Kathmandu helemaal stil komt te liggen. Volgens een bericht in Setopati zouden er voor de grens al meer dan 500 vrachtwagens staan.Inmiddels duren de acties al anderhalve maand.

De premier heeft zijn bezoek aan de algemene vergadering van de VN gecancelled i.v.m. deze situatie. Het is een erg gecompliceerd probleem, aangewakkerd door de houding van de Indiase regering. Het zal nog veel wijsheid en uithoudingsvermogen kosten om hier op een goede manier uit te komen (foto Nepali Times).

In de tussentijd zijn de protestacties in het oosten van Nepal gestopt.

Oja, Kathmandu is bevoorraad met 32.000 geiten voor dasai...

 

Vanmiddag hebben we via www.nepalitv.co.uk/livetv live getuige kunnen zijn van de ondertekening van de nieuwe grondwet door de president van Nepal! (zie foto hier onder)

Hier een fotoreportage in 'My Republica'.

Het is de 'grote drie' helaas niet gelukt om Madhesi People's Rights Forum-Democratic ook achter de nieuwe grondwet te krijgen voor de ondertekening. Het is in sommige gedeeltes van de Terai daardoor al meer dan een maand onrustig. Hopelijk komt hier spoedig een oplossing voor.

People's Rights Forum-Democratic

Na de ondertekening van de nieuwe grondwet door de president Yadav is de Constituent Assembly formeel opgeheven en overgegaan in het parlement.

Op veel plaatsen was het feest, er zijn officieel 2 feestdagen afgekondigd, maar op sommige plaatsen waren er ook nog protesten. Zo werd op het oude buspark in Kathmandu een bus in brand gestoken.

Madhesi

 

Madhesi People's Rights Forum-Democratic

 

Madhesi People's Rights Forum-Democratic

 

 

HOT: De nieuwe grondwet is een paar uur geleden met een overweldigende meerderheid in zijn geheel goedgekeurd door de Constituent Assembly (CA). Aldus een bericht in o.a. 'My Republica' en de 'Setopati'.

Daarnaast is ook het voorstel aangenomen om zondag a.s. de nieuwe grondwet officieel in een speciale ceremony te laten afkondigen door de president van Nepal, Dr Ram Baran Yadav.

Van de 598 leden van de CA waren er 532 bij de stemming aanwezig. Hiervan stemden 507 leden voor de nieuwe grondwet en stemden er 25 tegen.

(foto 'My Republica'. De CA bij de stemming)

Constituent
Constituent Assembly (CA)
Constituent Assembly (CA)
Constituent Assembly (CA)
Constituent Assembly (CA)
Constituent Assembly (CA)
Constituent Assembly (CA)

9 wickets

Belangrijkste nieuws deze morgen volgens de digitale krant Setopati: Nepal verslaat Saudi Arabie met 9 wickets (cricket)... Alles lijkt zo zijn gangetje te gaan in Nepal, maar schijn bedriegt.

Onrust

Al een paar weken lang zijn er demonstraties en rellen en bhanda's (stakingen) die op veel plaatsen het openbare leven plat leggen. Minderheidsgroeperingen proberen op deze manier hun eisen m.b.t. de nieuwe grondwet door te drukken. Dit heeft inmiddels al meerdere mensenlevens geëist. Lees o.a. hier in de Nepali Times. (foto Nepali Times)

Tegelijkertijd vinden op verschillende niveaus gesprekken plaats tussen de regeringspartijen en groeperingen die het niet eens zijn met de tekst van de nieuwe grondwet. Het gaat daarbij vooral om het definitief vaststellen van de grenzen van de nieuwe districten, maar ook bijvoorbeeld over de vrijheid van godsdienst. De regeringspartijen lijken er veel aan te doen om door gesprekken met alle partijen uit deze impasse te komen. Polderen in de Himalaya. Lees o.a. hier in de Himalayan Times (Engels).

Rechten van de mens

Ander punt van discussie is dat de nieuwe grondwet niet helemaal in overeenstemming zou zijn met de internationale verdragen over de rechten van de mens. De ICJ (Internationale Commissie van Juristen) dringt er bij de partijen op aan om nog eens te controleren of het concept grondwet wel helemaal in overeenstemming is met de rechten van de mens (My Republica). Dit heeft o.a. te maken met godsdienstvrijheid.

Zal de laatste dead-line gehaald worden (5 september)???

Aardbeving

Ondertussen is er vanmorgen weer een aardschok geweest met een kracht van 4.3 op de schaal van Richter (lees hier).

 

 

 

 

Enige dagen geleden zijn de grenzen van de nieuwe provincies opnieuw vastgesteld en ook het aantal provincies is met 1 uitgebreid. Ondertussen gaan de protesten op veel plaatsen gewoon door. Stakingen zijn eerder regel dan uitzondering, alhoewel er ook berichten komen dat sommige stakingen als een nachtkaars uitgegaan zijn.

Afgelopen 24 uur zijn daarbij helaas ook dodelijke slachtoffers gevallen. De Tharu's in Kailali doen er alles aan om voor elkaar te krijgen dat ze zelfstandig worden. Bij deze protesten daar zijn inmiddels minstens 7 slachtoffers gevallen. Zes politiemensen en een 2-jarig zoontje van een politieman die in zijn huis werd doodgeschoten (lees hier in de Nepali Times, Engelstalig).

De politiek in Kathmandu roept de partijen op om de kalmte te bewaren.

Inmiddels is het gewijzigde concept van de grondwet in de CA gepresenteerd. Wat alle wijzigingen inhouden is nog niet duidelijk (Republica, Engelstalig). Het is op dit moment onduidelijk wanneer de nieuwe grondwet eindelijk definitief gemaakt wordt. Sommigen spreken van eind augustus, anderen weer over 2 of zelfs midden september. We wachten af.

Al enige tijd geleden is er aangekondigd dat de nieuwe grondwet op 17 augustus gepresenteerd zou gaan worden, maar gaat dit ook werkelijk lukken.

De premier liet gisteren weten dat dit op korte termijn zal gaan gebeuren, maar zei niet 'morgen'.

Uitgebrande vrachtwagenIn de tussentijd zijn er op veel plaatsen stakingen en demonstraties die voor veel onrust in het land zorgen. De Nepali Times zegt letterlijk in een artikel: Nepal wordt gegijzeld door deze stakingen en demonstraties die niet overal erg vredevol verlopen (lees hier in de Nepali Times, Engelstalig). Bussen en vrachtwagens zijn in brand gestoken en op sommige plaatsen zijn overheidsgebouwen bestormd en vernield. Alleen al in Kathmandu heeft dat tot 80 arrestaties geleid onder degenen die de staking kracht wilden bijzetten (foto Bidrohi Giri, Nepali Times).

Inmiddels heeft het Madhesi Front in de Terai een staking voor onbepaalde tijd uitgeroepen.

De meeste protesten richten zich op het vaststellen van de nieuwe provincies/districten.

Laatste nieuws: De nieuwe grondwet komt op 1 september!

PROVINCIES

4 grote partijen hebben 2 dagen geleden definitief besloten Nepal te verdelen in 6 provincies en ook de grenzen daarvan zijn vastgelegd.

Dat heeft helaas niet tot alleen positieve reacties geleid. Met name in de 'Mid-West' en 'Far-West' zijn er veel protesten. In Surkhet en Jumla zijn er ook al slachtoffers gevallen. Zo was er gisteren vanwege de gespannen situatie 's avonds een uitgaansverbod. Dit werd massaal genegeerd waarop de politie zich genoodzaakt zag met geweld de mensen uit elkaar te drijven.

Lees hier over protesten in Surkhet en een oproep om de kalmte te bewaren (beide Engelstalig).

ARTIKEL 31

Over dit artikel in de grondwet is nog veel onduidelijk. Fundamentalistische hindoes willen dat Nepal weer een Hindoestaat wordt. Of wordt Nepal toch een seculiere staat, waar vrijheid van geloof vastgelegd is in de grondwet.

De christenen in Nepal zijn er (nog) niet gerust op. Vooraanstaande christelijke leiders hebben op hoog niveau gesprekken met politieke leiders. In de tussentijd worden op veel plaatsen door christenen tijden van bidden en vasten gehouden, in het besef dat God alles ten goede kan keren.

Heel apart geluid komt er van een moslimleider, die een Hindoestaat wil om de moslims te beschermen tegen christenen... (lees hier, Engelstalig).

Bidt u mee?

HUIS TILAK

Het huisje van Tilak is zover klaar dat het bewoond kon gaan worden en dat gebeurde gisteren. Fijn dat ze nu een (weliswaar klein) eigen huis hebben! Iedereen die hier aan meegeholpen heeft heel hartelijk dank! (zie foto)

 

In de aanloop naar de definitieve presentatie van de nieuwe grondwet beginnen fundamentalistische Hindoe-groeperingen zich steeds meer te roeren (zie ook het vorige artikel).

Ook gisteren zijn ze weer de straat op gegaan om te demonsteren voor de terugkeer van de Hindoestaat (zie ook deze artikelen: Protesten tegen de term seculier, Politie stopt demonstranten).

Inmiddels laat ook de Church of Scotland van zich horen. Zij zijn al heel lang actief met liefdadigheidswerk in Nepal. Zij zijn (net als vele anderen) bang dat de godsdienstvrijheid in het geding is.

Deze groeperingen zeggen zich vooral bedreigd te voelen door de Christenen. Deze discussie is niet uniek, want ook bij de grote buur wordt hier al enige tijd over gedebatteerd.

Pagina 1 van 2