INLOGGEN


 

Na de storm afgelopen week begint de hulp aan het getroffen gebied op gang te komen. De regering heeft het leger ingezet en verschillende organisaties verlenen hulp aan de getroffen bevolking. Eén van die organisaties is ACN, een samenwerkingsverband van de Christelijke kerken in Pokhara. Van hen ontving ik het volgende bericht.

Beste allemaal,
 
Vanmorgen zijn we om 3 uur uit Pokhara vertrokken en kwamen we om 11.30 in Bara (Birganj) aan. Daar hadden we een ontmoeting met de Bara Parsa Christelijke Community. Samen met hen hebben we het getroffen gebied bezocht. De meeste mensen hebben inmiddels tenten en wat basis hulp ontvangen. Die basis behoeften dekken maar een korte tijd. We hebben gezien dat:
 
  • * Het regent en het gebied wordt steeds vuiler en schoon drinkwater is er niet.
  • * Op één plaats is er al een geval van cholera geconstateerd.
  • * De mensen hebben een te kort aan alles, zo zijn er bijna geen toiletten.
  • * Veel kinderen zijn getraumatiseerd.
  • * We hebben 5 Dalit gezinnen ontmoet die helemaal niets meer hebben en tot nu toe geen hulp gekregen hebben (mede vanwege hun lage status).
  • * Veel overlevenden hebben op het moment wel eten maar geen mogelijkheden om hun eten te bereiden (geen gas of hout om te koken).
  • * De lokale kerken helpen samen met andere organisaties.
  • * De graanvelden zijn weggespoeld, het was bijna oogsttijd.
We gaan proberen om hulp te bieden, daarvoor is ca. 500.000 Nrs nodig (ca. €4.000). We willen aan 117 gezinnen die het meest afgelegen wonen een kleine kookgelegenheid op gas geven. We willen de 5 Dalit gezinnen die helemaal geen hulp gekregen hebben helpen met eten en huishoudelijke attributen. We hopen  de meeste van deze spullen morgen en overmorgen af te leveren.
 
 
We willen een lokale NGO helpen om de mensen bij te staan voor traumaverwerking. Voor de toiletten en schoon water is een lange termijn planning noodzakelijk en ook meer geld. Een deel van de benodigde fondsen hebben we al ontvangen. Daarnaast wordt er in de kerken in Pokhara een speciale inzameling gehouden.
 

Bid s.v.p. voor een en ander en vooral ook voor het tijdig krijgen van toestemming om deze hulp te bieden. Bid ook voor al diegenen die hierbij betrokken zijn. Het is heel speciaal om dit samen als Christenen te doen.

Tot zover dit bericht.
 
Gebed en financiële hulp zijn nodig, u kunt uw gift voor slachtoffers overmaken naar ons banknummer onder vermelding van 'stormslachtoffers'.
 
IBANnummer NL10ABNA 0524 649 324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn
 
 

Zie ook de Facebookpagina van ACN!

Tussen de winter en het begin van de moesson in mei zit een periode waarin af en toe zware buien met hagel en harde wind ontstaan. Afgelopen maandag werd de eerste geregistreerd in Bara en Parsa, een gebied ten zuiden van Kathmandu, grenzend aan India. Het zijn lokale stormen die veel schade kunnen veroorzaken en vaak heel plotseling kunnen ontstaan.

Zo ook in Bara en Parsa, tot nu toe zijn er 28 dodelijke slachtoffers gevallen, waaronder 10 vrouwen en 5 kinderen. Daarnaast zijn er meer dan 500 min of meer ernstig gewonden. Door een storing bij een van de meteorologische stations heeft men de mensen ook niet op tijd kunnen waarschuwen, bovendien beschikt Nepal niet echt over de technologie om dit aan te zien komen.

Naar onze maatstaven in Nederland viel de storm misschien nog wel mee, ongeveer windkracht 9, maar in Nepal komt zo'n sterke wind weinig voor en vooral op het platteland zijn veel huizen daar niet tegen bestand. 

Vanuit Kathmandu ontving ik van een Nepalese hulporganisatie het volgende bericht:

In het zuiden van Nepal zijn twee districten zwaar getroffen door een storm met zware regen... volgens de laatste berichten zijn er duizenden dakloos geworden, meer dan 30 dodelijke slachtoffers en meer dan 400 mensen gewond.

Veel huizen in het district zijn verwoest... de regering heeft een 'response and rescue' team gestuurd.

We roepen u op samen met ons te bidden voor de getroffen families en voor degenen die gewond zijn geraakt. We zijn op het ogenblik aan het kijken hoe we vanuit onze organisatie hulp kunnen  bieden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om samen met een andere hulporganisatie de slachtoffers te helpen.

Laat ons weten als u hier aan bij wilt dragen.

Dank voor uw gebeden en uw hulp.

Tot zover dit bericht. Gebed en financiële hulp zijn nodig, u kunt uw gift voor slachtoffers overmaken naar ons banknummer onder vermelding van 'stormslachtoffers'.

 

 

Zoals wel vaker gebeurt in dit jaargetijde, trekt er op dit moment een front van regen en sneeuw van west naar oost over het land. Daarbij daalt de temperatuur ook flink.

Regen in het laagland betekent in deze tijd sneeuw in de hoger gelegen delen, ook in de gebieden waar nog steeds veel aardbevingsslachtoffers nog steeds geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.

Daardoor is het leven in met name het noordelijk deel van Ghorka erg moeilijk. Veel mensen leven daar nog in zelf gemaakte tentjes of hutjes.

Tegelijkertijd is de bevolking hier ook blij mee, want dit is goed voor de oogst komend jaar. Maar wanneer gaan nu eindelijk alle slachtoffers van de aardbeving (bijna 3 jaar geleden!) geholpen worden met een fatsoenlijk onderkomen?

Een schone taak voor de nieuwe regering, die er nog steeds niet is. Tijd dat er een eind gemaakt wordt aan deze mensonterende toestanden.

Misschien is deze foto een teken van hoop (regenboog boven Lalitpur)!

(foto Setopati)

 

Zoals ik in voorgaande berichten al vermeld heb, dreigt de situatie van de slachtoffers van de recente overstromingen in de stroom van ander nieuws helemaal naar de achtergrond te raken. Bijgaand artikel las ik gisteren in 'La Republica'. Het volledige artikel kunt hier lezen (klik hier).

Het is een verhaal van een van de vele families die nog onder zeer erbarmelijke omstandigheden overleven, alhoewel, niet iedereen overleeft het. Zo wordt vermeld dat een oude dame van net over de 70 overleden is door de koude.

Het eerste grote Hindufeest (Dasai) is voorbij en over een paar weken is het volgende feest, Tihar. Maar voor hen is er weinig te vieren. Zij zijn dagelijks bezig te overleven, letterlijk. en met de winter voor de deur ziet het er niet goed uit voor ze. Inkomsten hebben ze bijna niet en werk is ook niet te vinden voor velen.

Het gaat hierbij (zoals meestal) om de allerarmste groepen. Vanuit de overheid is er weinig aandacht voor ze. Kleine organisaties proberen hulp te bieden zoals ACN, maar dat is bij lange na niet toereikend. Slechts een deel van de slachtoffers kan hier mee geholpen worden. Sommigen zijn niet alleen hun huis en alles er in kwijt, maar ook nog het stukje land dat ze bebouwden, opgeslokt door de rivier.

Lees ook het volledige artikel in La Republica' (klik hier).

After gloomy dashain, flood victims worry over prospect of cold winter

 

 

 

 

Kort verslag van ACN:

Beste allemaal,

Afgelopen zaterdagavond zijn we weer veilig teruggekomen van ons bezoek aan Parasi. We hebben daar pakketten met eerste benodigdheden mogen uitdelen aan de moesson slachtoffers. Alles is voorspoedig gegaan, we hadden voldoende bij ons. We hebben deze trip met een groep van 10 vrijwilligers gemaakt.

 

Op de terugweg hebben we nog 2 andere getroffen plaatsen bezocht in Chitwan. Dat was in Bagar waar 22 families wonen en in Bagmara waar 20 families wonen.

Toen we daar aankwamen zagen we dat veel huizen in elkaar geklapt waren en overal was modder. Al het opgeslagen eten was òf weggespoeld òf overspoeld met modder. Sommigen probeerden wat van de rijst schoon te spoelen en te drogen, maar het was niet geschikt meer voor consumptie (behalve voor de honden).

Zwaar vervuilde dekens en kleding proberen ze schoon te spoelen, overal zie je dat te drogen hangen. Helaas zijn er ook al gevallen van ziektes veroorzaakt door het vervuilde drinkwater. We ontmoetten een jonge moeder met een zoontje die al dagen behoorlijk koorts had, medicijnen zijn er nagenoeg niet.

Nu het water weer aan het zakken is komen de mensen weer terug naar hun huizen of wat daar van overgebleven is. Sommigen wonen zolang in een stal totdat ze weer redelijk onderdak hebben, anderen onder wat stukken plastic.

Gisteren hadden we een vergadering met het Disaster Response Team om nieuwe plannen te maken om hulp te bieden. Vanuit de grootste kerk van Pokhara wordt ondersteuning gegeven om pakketten klaar te maken voor bovengenoemde dorpjes. Pakketten met o.a. rijst, linzen, olie, zout, zeep, tandpasta en tandenborstels, dekzeilen, beschermingsmateriaal tegen muggen en waterzuivering. Dit zal voldoende zijn om de komende 15 dagen door te komen. De totale kosten hiervoor bedragen ca. 6500 euro.

Inmiddels is een team van 5 personen op weg om dit naar de getroffen dorpjes te brengen. We ontvingen ook een noodkreet vanuit Nawalparasi voor ca. 600 families. Mensen hebben geen eten en doordat er geen schoon drinkwater is dreigen er epidemieën van besmettelijke ziektes uit te breken. We hopen daar morgen een team naar toe te sturen. We krijgen daarbij veel hulp van de kerken ter plaatse.

We willen iedereen hartelijk danken voor de hulp die we hierbij krijgen. We stellen jullie support heel erg op prijs, dank ook voor de gebeden en de bemoedigingen!

Gebedspunten:

• De hulp in Chitwan die vandaag en morgen gegeven zal worden.

• De hulp in Nawalparasi later deze week.

• Voor de teams die uitgaan: wijsheid, kracht en gezondheid.

• De contacten met overheidsinstanties (we mogen geen hulp geven zonder hun toestemming).

• God's genade en bescherming.

De moesson is dit jaar anders dan anders. Dat er regen valt en dat het warm is, is normaal in deze tijd. Wat niet normaal is zijn de hoeveelheden regen. De afgelopen 30 jaar is het niet zo erg geweest als nu.

De afgelopen 2 weken is er zoveel regen gevallen dat er op veel plaatsen in het zuiden problemen zijn ontstaan. Rivieren stromen over, rijstvelden worden verwoest, landslides hebben al veel huizen verslonden en helaas zijn er ook al veel dodelijke slachtoffers te betreuren. De voorlopige schatting op dit moment al meer dan 130, maar er worden nog veel personen vermist.

Daarnaast hebben duizenden mensen hun huis of hut verloren. Oogsten gaan verloren en er dreigen ziekte-epidemien (lees hier). Gewonden kunnen nauwelijks geholpen worden, stoffelijke overschotten kunnen door de overstromingen niet begraven of gecremeerd worden.

Voor de situatie in en rond Pokhara zijn een paar mooie giften binnengekomen, die inmiddels door ACN (de diakonale/sociale tak van de gezamenlijke kerken in Pokhara) al gebruikt zijn om hulp te bieden. Nu is ACN ook actief in het centrale en westelijke gedeelte van de Terai. Giften daarvoor zijn welkom!

De hulp komt ook maar moeizaam op gang. De overheid heeft weliswaar alle medewerking toegezegd, maar alle hulp MOET en KAN alleen maar met toestemming van de overheid (lees hier meer). Bureaucratie staat ook hier snelle en adekwate hulpverlening in de weg.

Eén van de problemen waar hulpverleners mee te maken krijgen is het feit dat er sinds de aardbeving 2 jaar geleden veel wegen en dorpen van plaats veranderd zijn (zie dit artikel in het AD). Via het Rode Kruis kunnen we vanuit Nederland helpen om hier iets aan te doen (zie hier).

De foto's zijn afkomstig van ACN.

Wilt u helpen, dan kan dat door een gift te storten op onze rekening t.b.v. moesson slachtoffers (IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn )

 

Vanavond op TV: Pauw in Nepal

Teletext 299
Nederland 1 21.20-22.10 uur PAUW IN NEPAL

 

Jeroen Pauw reist naar Nepal,waar vorig jaar op 25 april en 12 mei twee verwoestende aardbevingen het leven lamlegden.Hij onderzoekt hoe het geld dat via Giro555 is ingezameld,wordt besteed. Jeroen Pauw reist naar de hoofdstad Kathmandu en naar het afgelegen gebied waar de epicentra van de bevingen lagen.Hoe vinden de hulporganisaties hun weg tussen aan de ene kant de stugge bureaucratie van de prille democratie die Nepal is en aan de andere kant de plaatselijke zeden en gewoonten?

Zie ook hier.

(foto: ncrv.nl)

Hier kunt u de uitzending nog eens zien op 'Uitzending Gemist'.

De problemen met het Madhesi Front en met India zijn nog steeds niet opgelost en een oplossing lijkt nog ver weg. Af en toe gaan er een paar grensposten (even) open, maar er is nog steeds een chronisch tekort aan diverse grondstoffen en brandstoffen. Het blijft nijpend en onzeker.

Door alle politieke  problemen heen zouden we bijna de gevolgen van de verschrikkelijke aardbevingen in april dit jaar vergeten. Er is nog steeds veel hulp nodig, mensen wonen nog in tenten of primitieve hutjes en ook kerken moeten nog herbouwd of gerepareerd worden. De actie voor het kerkje in Odare loopt nog steeds, ongeveer de helft van het benodigde bedrag is bijna binnen.

Daarnaast is ook de Christelijke gemeenschap in Pokhara niet bij de pakken neer gaan zitten, getuige onderstaande foto's van het uitdelen van o.a. voedsel in Bichhet, Dhading door Asal Chhimekee Nepal.

Ook vermeldenswaard is de feestelijke opening van een Oorkliniek in Pokhara (zie foto's hieronder}. 

Dit nieuwe ziekenhuis is een activiteit van de zendingsorganisatie International Nepal Fellowship en is gevestigd in het Green Pastures Hospital.

Het leven gaat door in Nepal, ondanks alle problemen. De eerste tankwagens met brandstof uit China zijn in Nepal aangekomen, maar de weg die zij moeten rijden is niet makkelijk. Madhesi Front praat wel met de regering en praat niet met de regering (lees hier meer) en India blijft zich bemoeien met de interne aangelegenheden van Nepal. Het is op sommige plaatsen langs de grens met India nog steeds erg onrustig (situatie in Birganj).

Wilt u nog meehelpen aan de leniging van de nood in Nepal dan kan dat via ons IBANnummer NL10ABNA0524649324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Zeist  onder vermelding van 'aardbeving' of 'kerkje' (zie ook eerdere berichten hierover). 'Hope for Nepal' is Anbi erkend.